Oznaka: zabluda

Velika zabluda

Velika zabluda

Kada čovjek dođe u stanje da napusti pokornost i gotovo siguran od kazne čini grijehe bez imalo stida, to znači ...

U vjeru nema prisiljavanja

U vjeru nema prisiljavanja

„U vjeru nema prisiljavanja – Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana a vjeruje ...

Br. 50 – Uvodna riječ

Br. 67 – Uvodna riječ

Sejjid Mübarek Erol |UVODNA RIJEČ Ispravno razumjevanje vjere i zablude "Za one koji žele da slijede Istinu sasvim je jasno ...