Oznaka: zaštita

Ako se želiš zaštititi…

Ako se želiš zaštititi…

Veliki mutesavvuf iz 15. stoljeća, Imam Sujuti, rah., u svome djelu „Nasihatu 'l-Ulemai 'r-Rasihin ve Vasijjetu 'l-Urefai 'l-Muhakkikin: Savjeti alimā, ...

Put onih kojima si milost Svoju darovao… (el-Fatiha)

Felek

"Reci: Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što On stvara..." (Felek, 1) Sura Felek je jedna od onih sura ...