Oznaka: zikr

Stalni zikr

Stalni zikr

Veliki mudžeddid Mevlana Halid Bagdadi, k.s., opisujući vrijednosti „stalnog zikra“ kaže: Nakon što svoje vjerovanje popravimo i očistimo od svih ...

Zikr uvijek i na svakome mjestu

Zikr uvijek i na svakome mjestu

Sigurno ste čuli za hikaju o Azizu Mahmudu Hudajiju, k.s.: Jedne prilike Aziz Mahmud Hudaji, k.s., sa svojim muršidom Uftadeom, ...

Stanja srca

Da li zikr tjera šejtana od nas?

Kada spominjanje Allaha, dž.š., ima utjecaja na naše srce? Tek kada se srce oslobodi nefsanskih želja i prohtijeva, zikr počinje ...

Koji zikr je najbolji?

Koji zikr je najbolji?

Veliki mutesavvif 19. stoljeća, Muhammed b. Abdullah el-Hani, k.s., u svome djelu „Behdžetu’s-senijje: Nakšibendijski adabi”, o vrijednosti skrivenog zikra kaže: ...

Svoje srce ne prepuštaj dunjaluku

Zikr je tvrđava mu’mina

U Časnom Kur’anu Uzvišeni Hakk kaže: “O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite.” (Ahzab, 41) Tumačeći navedeni ajet, mufesiri su ...

Page 1 of 2 1 2