Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 115, Časopis

Br. 115 Ko je musliman, a ko nije?

Br. 115 Ko je musliman, a ko nije?

Tema broja: KO JE MUSLIMAN, A KO NIJE?

Riječ urednika:

Od prijašnjih pa do današnjih dana, tekfrski pokreti su nažalost uvijek bili naša boljka. Još od ranog perioda islama, mnoge političke grupe, organizacije i ogranci, proglašavali su muslimane nevjernicima i stavljali svoje mačeve pod grla muslimana. I dok su to činili, tvrdili su da su oni koje ubijaju nevjernici. A u svrhu takvog postupanja nisu se libili izdvajanja Allahovih, dž.š., ajeta
iz konteksta i tumačenja istih po svojoj pameti, smatrajući takvo postupanje dozvoljenim.
Osvrnemo li se na grupacije koje su nekada, kao i na one koje sada, navodno u ime islama, započinju ratove protiv muslimana, uvidjet ćemo sljedeće činjenice:
• Njihovi ciljevi nikada nisu vjerski već politički, ma koliko da vjerske motive stavljaju u prvi plan.
• Te pokrete karakteriše odvajanje od stuba islama, džemata.
• Oni zastupaju tumačenje Časnog Kur’ana i Sunneta koje se kosi sa islamskom naukom i zajedničkim stanovištem muslimana.
• Oni se bore samo protiv muslimana, njihova historija je satkana od toga.
• Dok muslimane nemilosrdno ubijaju, prema drugima su krajnje popustljivi i samilosni. Štaviše, vrlo lahko stupaju u pakt sa zvaničnim neprijateljima islama.
• Oni su tekfrdžije. U treptaju oka, vodeći se suludim motivima, proglašavaju nevjernicima one koji nisu njihovi istomišljenici.
Trebamo zastati na posljednjoj stavci, jer tvrdnja o legitimnosti svih takvih pokreta zasniva se upravo na tome. Tako i danas, svjesno ili nesvjesno, nastavlja se činiti isti grijeh tekfrenja. Poznato je da i danas postoji grupacija, nastala kao nastavak sekte haridžija, koja je zauzeta gušenjem muslimana u krvi.
Budući da je stanje takvo, trebamo dobro znati šta znači nazivati muslimana nevjernikom i kakav je stav ehl­i sunneta ve ‘ldžema’ata spram toga. Na taj način ćemo mnogo jasnije razumjeti trenutna dešavanja oko nas i bit ćemo u stanju da se spasimo od zapadanja u istu opasnost. Nadamo se da će po tom pitanju od koristi biti i tema našeg broja koju je priredio profesor Dilaver Selvi, pod naslovom „Ko je musliman, a ko nije.“
Uz želju da u što kraćem vremenu pronađemo spas od svake
vrste fitne. Do skorog susreta u augustovskom broju, inšallah.

Urednik SABAHATTİN AYDIN

Sadržaj: