Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Ehli Bejt

Poslanikova porodica je kao Nuhova lađa

Poslanikova porodica je kao Nuhova lađa

Pejgamber, s.a.v.s., koji je more milosti, svim svjetovima je poslan kao milost. Za sve ljude je bio jedan rahmet i jedna sigurnost. U vezi s tim uzvišeni Allah kaže: “Sve dok se ti nalaziš među njima, Allah ih neće stavljati na muke. I sve dok među njima ima onih koji traže oprost, Allah ih neće kazniti.” Kao što vidimo, dok je hz. Pejgamber među njima i dok ima onih koji se kaju i traže oprost za grijehe, neće biti stavljeni na muke.
Prema mišljenju učenjaka, postojanje Poslanikove porodice znači bezbjednost. Njihovo je postojanje za sve stanovnike, a posebno za ummet Pejgambera, s.a.v.s., jedna sigurnost i bezbjednost.

Jednom prilikom Pejgamber, s.a.v.s., je svoju porodicu uporedio s Nuhovom, a.s., lađom, rekavši: “Ehli bejt je kao Nuhova lađa: ko se na nju ukrca, spasit će se; a ko ostane, utopit će se.”

KUPITE ODMAH KNJIGU EHL-I BEJT