Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 100, Govor stanja

Ako se ne stidiš, radi šta želiš

Ako se ne stidiš, radi šta želiš

Jedna od božanskih poruka kojoj se ljudi podučavaju otkako je počelo slanje poslanika, a.s., jeste: „Ako se ne stidiš, radi šta želiš!“ (Hadis-i šerif, Buhari, Enbiya, 54)

Deset temelja pobožnosti

Jedan od velikih evlija, Ahmed b. Husejin el-Džeriri, rah., je rekao: “Arifi (nosioci spoznaje) su kazali kako se pobožnost temelji na deset stvari, pet od njih ogleda se u zahiru (pojavnom), a pet u batinu (skrivenom).

Zahirski temelji pobožnosti su:

 1. Istinoljubivost,
 2. Darežljivost u pogledu imetka,
 3. Poniznost,
 4. Neuznemiravanje nikoga,
 5. Tolerancija spram tuđih uznemiravanja.

Batinski temelji pobožnosti su:

 1. Radost pri spoznaji Uzvišenog,
 2. Strah od ostajanja lišenim Njegove blizine,
 3. Nada u stizanje u Njegovu blizinu,
 4. Kajanje za učinjene grijehe,
 5. Stid od Gospodara.

(Imam Suhreverdi, Gercek Tasavvuf)

U jednom trenu tri bajrama

Kada je jednog dana u prisustvu Hadže Ali Ramitenija, k.s., neko izrekao stih: “Ašici u jednom trenu imaju dva bajrama”, on je rekao: “Ne, oni imaju tri bajrama!” Upitaše ga za hakikat njegovih riječi, na što im on odgovori: “Kada rob spomene Allaha, dž.š., Uzvišeni Allah njega spomene dva puta, prije i poslije njegovog spominjanja.” Naime, Uzvišeni Gospodar najprije pomaže Svome robu, nadahnjujući ga da Ga spomene. Zahvaljujući toj pomoći rob spomene svoga Gospodara. Potom ga Allah, dž.š., počasti prihvatajući njegov zikr. Dakle, Allahova, dž.š., pomoć je prvi bajram za roba. Drugi bajram je samo spominjanje Allaha Uzvišenog, a Allahovo, dž.š., prihvatanje tog spominjanja jeste treći bajram za roba.

(Mevlana Ali b. Huseyin es-Safi, Reşehat)

Tri vrste sabura

Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao sljedeće: “Postoje tri vrste sabura, spomenute u Kur’anu:

 • Sabur u izvršavanju Allahovih, dž.š., farzova,
 • Sabur u odricanju od onoga što je Allah, dž.š., zabranio,
 • Sabur u prvom trenutku nevolje koja te zadesi.

Ko pokaže sabur u izvršavanju Allahovih, dž.š., farzova, On će mu podariti tri stotine deredža (stepena). Onome ko pokaže sabur čuvajući se od harama, Uzvišeni Allah će podariti šest stotina deredža. A onome ko pokaže sabur u prvim trenucima kada ga snađe kakva nevolja, Uzvišeni Allah će podariti devet stotina deredža.” (Ebu Talib el-Mekki, Kutu’l-Kulub)

Tevekkul je odlika ahlaka u kojoj su objedinjene sve osobine imana. (Said b. Džubejr, rah)

Pun stomak

Hudžetu’l-islam, Imam Gazali, rah., je rekao: “Čuvaj svoj stomak od zabranjene i sumnjive hrane i pazi da tvoja zarada bude od halala. Nakon što pronađeš halal opskrbu, nemoj svoj stomak napuniti do sitosti, jer pretjerana sitost ogrubljuje srce, pomućuje razum, slabi pamćenje, usporava čovjeka i čini tromim njegove organe, te mu umanjuje želju za stjecanjem znanja i činjenjem ibadeta. Osim toga, pretjerana sitost osnažuje strast i prohtjeve nefsa i pomoćnik je šejtanskih vojski. Ako je pretjerano pun stomak halal hranom glava svakog zla, kakvo li je onda stanje onoga ko svoj stomak napuni haramom?”

(Imam Gazali, Muslumanca Bir Hayat)

Iman i opskrba

Ibn Mes’ud, r.a., je rekao: „Jekin (nedvojbeni, čvrsti, potpuno ispravni iman) ogleda se u sljedećem:

 • Da ne izazivaš srdžbu Uzvišenog Allaha u želji da zadovoljiš ljude,
 • Da ne hvališ nikoga zbog nečega čime ga je Allah, dž.š., opskrbio,
 • Da ne osuđuješ nikoga zbog toga što ti Allah, dž.š., nešto nije dodijelio…

Jer čovjekovu opskrbu neće donijeti pohlepa pohlepnih, niti će je udaljiti negodovanja onih koji se protive. Uzvišeni Allah je, shodno Svome znanju i mudrosti, rahatluk i radost smjestio u jekinu i zadovoljstvu opskrbom; tjeskobu i tugu smjestio je u srdžbi i sumnjama.”

(Ibn Redžep el-Hanbeli, Hadislerle İlim ve Hikmet)

Samoobmana

Ali, r.a., je rekao: “Koliko je samo onih koji su obmanuti nimetima koje posjeduju. Koliko je samo onih koji su pali u propast zbog upućenih im lijepih riječi. Koliko je samo onih koji su obmanuti time što su njihovi grijesi ostali skriveni, pa zbog njih nisu osramoćeni među ljudima.” (Imam Gazali, Abidler Yolu)

Ko je muttekija?

Davud, a.s., je svoga sina Sulejmana, a.s., savjetovao sljedećim riječima: “Sinčiću moj! Tri su pokazatelja da je čovjek muttekija (bogobojazan):

 • Posjeduje snažan tevekkul (oslanjanje na Allaha, dž.š) spram svega što mu je Allah, dž.š., odredio,
 • Iz srca je zadovoljan onim što mu je Uzvišeni Allah dodijelio,
 • Strpljiv je na poteškoćama koje ga snađu.”

(Imam Gazali, Abidler Yolu)

Časopis Semerkand, br. 100, Govor stanja