Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 102, Mudrost

Ne bojte se i ne tugujte

Ne bojte se i ne tugujte

Dragocjeni alim iz 14. vijeka, jedan od odabranih murida Šaha Nakšibenda, k.s., Šejh-Jakub Čerhi, k.s., u svom djelu Risale-i Unsijje, ovako kaže:

Istikamet (ustrajnost na Pravome putu) biva očita kroz čovjekov govor, postupke i stanja koja doživljava. Istikamet se manifestuje i u zahiru (pojavnom) i u batinu (nevidljivom), te čovjeka vodi ka vječnoj sreći. U časnom ajetu, Uzvišeni Allah kaže: “Onima koji govore: ‘Gospodar naš je Allah’ – pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: ‘Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.’” (Fussilet, 30)

Oni koji su na Sirat-i mustekimu jesu oni koji su povjerovali u to da nema drugog boga sem Allaha, dž.š., i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov rob i poslanik, i koji ispunjavaju zahirske i batinske uslove za ispravnost imana. Kao rezultat izgovaranja šehadeta, manifestuje se zahirski istikamet (pojavni), dakle kod roba postaju vidni izvršavanje šerijatskih propisa i ustrajnost u tome. S druge strane batinski istikamet rezultat je hakiki (istinskog) imana.

Behauddin Nakšibend, k.s., na sljedeći način objašnjava prethodno navedeno: “Batinski istikamet nastaje onda kada se srce očisti od svih štetnih nefsanskih prohtijeva. Uzvišeni Allah je u časnom ajetu obznanio radosnu vijest za robove koji uspiju u tome: ‘Onima koji govore: Gospodar naš je Allah – pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.’ (Fussilet, 30) U trenucima preseljenja, takvom robu dolaze meleki rahmeta i govore: ‘Ne boj se! Nemoj brinuti! Ne boj se kazne na budućem svijetu.’ Kako bi im olakšali izlazak duše iz tijela, meleki takvim potpunim robovima kažu: ‘Radujte se Džennetu koji vam je obećan.’ (Fussilet, 30) Zatim Allah, dž.š., kaže melekima: ‘Pokažite im obećani Džennet, a meleki im se obrate riječima: Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu.’ (Fussilet, 31) Uz to, meleki će takvima zasigurno reći: ‘U njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete, bićete počašćeni od Onoga Koji prašta i Koji je milostiv.’ (Fussilet, 31-32)”

Nesumnjivo, Allah, dž.š., je mnogo milostiv. U Džennetu, kao manifestaciju neizmjerne milosti i oprosta, mu’minima će dati svaku blagodat koju požele. Oni će tamo u istom trenutku dobiti sve što požele. Međutim, najveća nagrada takvih robova bit će to što će gledati u Uzvišenoga Gospodara. Ono što će privući Allahovu, dž.š., milost jeste iskreni zikr.

Ukoliko osoba ne čini zikr sa ihlasom, ona neće imati nikakve koristi od njega. Takav zikr, u konačnici, može izazvati čak i Allahovu, dž.š., srdžbu, jer Uzvišeni Allah, onima čija srca su nemarna spram Njegovih naredbi, a čine zikr izgovarajući “Allah, Allah”, neprijatelj je i na Ahiretu i na dunjaluku. Dakle, onoga ko čini zikr, a njegovo srce se ne pokorava naredbama Uzvišenoga Gospodara, On Uzvišeni će kazniti na oba svijeta.

 

Časopis Semerkand, br. 102., Mudrost