Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 103, Odgoj djece

Odgoj djece: STRPLJIVO SLUŠANJE

Odgoj djece: STRPLJIVO SLUŠANJE

ZA ZDRAV ODNOS POTREBNO JE “STRPLJIVO SLUŠANJE”

Kako bi između roditelja i djece postojala čvrsta veza, međusobno povjerenje i ispravni temelji, uslov je da roditelji još u ranom djetinjstvu ostvare „zdrav odnos“ sa svojom dječicom. Ostvarivanje takvog odnosa temelji se na strpljivom slušanju, razgovoru, razmjeni emocija, uvažavanju i razumijevanju djeteta. Iako mala djeca još uvijek nemaju u potpunosti razvijenu sposobnost govora, dijete nikada nije malo za ostvarivanje komunikacije i iskazivanje ljubavi. Štaviše, u ranom periodu djetinjstva podrška roditelja je naročito važna za dijete.

POSEBNO VRIJEME ZA VAŠE DIJETE

Svaki trenutak u kojem komunicirate sa svojim djetetom i iskazujete mu ljubav je dragocijen. U svakoj situaciji možete razgovarati sa njim i tako ostvariti komunikaciju, dok kuhate, pospremate, šetate… Međutim, za duge razgovore u kojima ćete oboje uživati, potrebno je izdvojiti malo više vremena. Zbog toga biste trebali u toku dana odvojiti određeno vrijeme kada se nećete baviti drugim stvarima, već ćete se u potpunosti posvetiti razgovoru sa svojim djetetom. To može biti vrijeme ručka ili večere (pod uslovom da ne koristite tablet, mobitel ili da ne gledate u televizor), ili možda vrijeme pred spavanje kada možete sa svojim djetetom pričati o raznim temama.

STRPLJIVO SLUŠANJE

Djeca u ranom djetinjstvu još uvijek nemaju u potpunosti razvijenu sposobnost govora. Upravo zbog toga imaju poteškoću pri opisivanju dešavanja oko sebe i onoga što je u njihovoj mašti. Uz to, potrebno im je i više vremena kako bi to opisali. U tom periodu je potrebno da roditelj ne sputava dijete rečenicama poput „Kasnije ćeš mi ispričati“, te da ga pomno i strpljivo sluša. Dijete kojeg ne saslušate onda kada ono to želi doživljava razočarenje. Čak i ukoliko mislite o drugim stvarima, imate drugog posla, strpljivo poslušajte svoje dijete. Komentarišite ono što Vam kaže. Kako biste ušli u svijet njegovih razmišljanja, postavljajte mu pitanja vezana za ono što Vam nastoji objasniti. Mala djeca koja nemaju dovoljno razvijen vokabular imaju poteškoće u odabiru riječi prilikom opisa događaja. Ponekad dugo razmišljaju, ponekad biraju pogrešnu riječ, a ponekad se nerviraju zato što nešto ne uspijevaju objasniti. U takvim situacijama, roditelji trebaju pružiti podršku djetetu i pomoći mu da pronađe prave riječi nakon čega ga trebaju pažljivo saslušati. Nikako ne trebaju prekidati dijete dok priča i završavati njegove rečenice pretpostavljajući šta želi reći.

SLUŠAJTE BEZ OSUDE

Jedna od najčešćih greški koje roditelji čine jeste to što u nastojanju da nauče dijete ispravnom ponašanju, ne uvažavaju njegovo mišljenje i osuđuju ga. Naprimjer, ukoliko Vaše dijete ne želi dijeliti svoju igračku sa drugim djetetom, izbjegavajte rečenice poput „Ali dijeliti je jako lijepo.“ Umjesto toga, pružite mu podršku u izražavanju vlastitih emocija bez ustezanja. Rečenicom „Da, znam da nije baš lahko dijeliti svoje stvari.“, podstaknite ga da samo objasni svoje razloge.

OBRATITE PAŽNJU NA GESTIKULACIJU I MIMIKU

 Mala djeca ne umiju sakriti svoje emocije, sve se jasno vidi po njihovoj gestikulaciji i mimici. Tužno lice, nervozne rukice koje mašu gore-dolje, prekrštene ruke i stajanje u ćošku, nasmijane okice, glasan smijeh, sve to Vam jasno odaje emocije Vašeg djeteta. Ukoliko dijete kaže da je dobro a njegovo lice je namrgođeno, to znači da nije dobro i da mu je potrebna utjeha njegovih roditelja. Kada razgovarate sa djetetom, pomno pratite govor njegovog tijela i pomozite mu da izrazi svoje emocije.

TOKOM RAZGOVORA OSTVARITE FIZIČKI KONTAKT

Kada razgovarate sa djetetom obratite pažnju na to da budete u ravni njegovih očiju. S vremena na vrijeme mu pružite svoju ruku, dotaknite njegovo lice i pomilujte mu kosu. Dijete će pokazati da mu je drago i da cijeni to što činite.

 

Časopis Semerkand, br. 103, Odgoj djece