Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 114

Fadileti mjeseca Ramazana

Fadileti mjeseca Ramazana

U  mjesecu ramazanu uz božanski rahmet svako mjesto postaje posebno. Od planinskih sela do velikih gradova, na svako mjesto prosipa se dio ramazanskog rahmeta. Kao da vjetar puše uz drugačiju radost, a sunce, kao da se rađa sa posebnom smirenošću. Srca se odmaraju u spokoju. Stanje o kojem nas je obavijestio Allahov Poslanik, s.a.v.s., obuzima sve što postoji:

Kada nastupi mjesec ramazan otvaraju se kapije Dženneta i zatvaraju se kapije Džehennema, a šejtani se vežu lancima.

A tek post… Ta mubarek radost koju su svi vjerovjesnici, a.s., naredili svojim ummetima. Post je prefinjena veza između nas i prethodnih ummeta koji su uzvjerovali. Post je ispunjavanje naredbe Uzvišenog Hakka, ustezanje od dozvoljenih blagodati radi Allaha, dž.š., i usmjeravanje samo Njemu Uzvišenome. Post je blagodat za koju nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., donio radosnu vijest rekavši:

Ko isposti mjesec ramazan čvrsto vjerujući i želeći Allahovu nagradu i Njegovo zadovoljstvo, bit će mu oprošteni ranije počinjeni grijesi.

Činimo dovu da i mi postignemo spas kojim nas je obradovao ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s.:

Početak ramazana je milost, sredina oprost, a kraj je spas od Džehennema. 

O postu je rekao…

U jednom časnom hadisu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., o ibadetu posta kaže: “Uzvišeni Allah je rekao: ‘U svakom dobrom djelu i ibadetu koji učini sin Ademov ima neka korist koju očekuje. Međutim, post nije takav, jer post je ibadet koji se čini samo radi Moga zadovoljstva. I Ja nagrađujem za njega.’ Neka niko od vas, naročito kada posti, ne govori ružne riječi i neka ne viče. Ako mu neko kaže ružnu riječ ili htjedne da se svađa sa njim, neka kaže: ‘Ja postim!’ Kunem se Allahom u čijoj vlasti je duša Muhammedova da je miris iz usta postača kod Uzvišenog Allaha na Sudnjem danu, prijatniji od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: Radost iftara i radost nagrade za post kada se susretne sa svojim Gospodarom.

 Sehur i iftar

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je sljedećim riječima podsticao ljude da hrle ramazanskom bereketu koji našim soframa daje posebnu čar:

Ustajte na sehur, jer u sehuru je bereket.

Ono što odvaja naš post od posta sljedbenika Knjige (jevreja i kršćana) jeste sehur.

Prema predaji plemenitih ashaba, r.anhum, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je žurio sa iftarom i akšam-namazom. Prilikom jednog iftara, Sa’d b. Ubade, r.a., je došao kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., i donio komad hljeba i masline. Allahov Poslanik, s.a.v.s., se time omrsio, a zatim je rekao: “Neka za vašim soframa iftare postači, neka vaša jela jedu dobri, neka meleki za vas čine dovu.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., o nagradi onoga koji počasti postača kazuje:

Onaj ko nahrani postača imat će nagradu kao i onaj što je postio, a da postaču nagrada neće biti umanjena. 

Noć Kadra

  “U ime Allaha, Milostivog Samilosnog… Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr – a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (Kadr, 1-5) Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Ko istinski oživi Noć Kadra vjerujući u obećanu nagradu, biće mu oprošteni učinjeni grijesi.

U Noći Kadra je učio i preporučio da se uči sljedeća dova: “Allahume inneke ‘afuvvun tuhibbu ‘l –’afve v’afu anni. (Allahu moj, Ti si Onaj Koji prašta, Ti voliš praštati, pa i meni oprosti!)”

Naša majka, hazreti Aiša, r.a., pripovijeda: “Kada bi nastupilo posljednjih deset dana mjeseca ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi noći oživljavao ibadetom, a budio bi i članove svoje porodice kako bi činili ibadet. U tom vremenu pridavao bi posebnu važnost ibadetu i činio bi više ibadeta nego u drugim vremenima.”

 

Časopis Semerkand, br. 114.