Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 114

U susret Ramazanu: Tri odabrana vremena

U susret Ramazanu: Tri odabrana vremena

Odabrani su i posebni, među stvorenjima čovjek, među mjestima Mekka, među danima petak i među mjesecima tri mubarek-mjeseca: redžeb, ša’ban i ramazan. Njihov nur je poseban, jer Onaj Koji ih je učinio odabranim je Allah, dž.š. I ove godine smo sretnici, hvala Allahu, jer upravo se nalazimo u odabranom vremenu učajluka, u mjesecima punim duhovnog bereketa i fejza. U posebnom vremenu koje je za nas odabrao Onaj čija je milost beskrajna… Oprostom protkana nesvakidašnja atmosfera… Želite li u svojoj duši osmotriti džennetske perivoje? Zatvorite oči i srcem slušajte povjetarac ova tri mjeseca… Mjesec redžeb je iza nas, mjesec u kojem se spuštaju posebni tedžellijati (manifestacije) Uzvišenog Allaha. Prvi tedželijat je bio lejletu-l regaib. Uzvišeni Stvoritelj ukazuje počast Svojim robovima, časti nas Svojim dobročinstvom. Obraća nam se: “Činite dovu, pa da vam dadnem.” Želi da nam oprosti i kaže: “Učinite tevbu, pa da vam oprostim.” U tom mjesecu otvorile su se kapije milosti.

Obilje milosti

Drugi tedželijat bio je Lejletu-l mi’radž. Noć kada se hakikat čovječnosti uzvisio u ličnosti Allahova Poslanika, s.a.v.s… Uzdizanje u beskrajne visine… Od Erda (Zemlja) do Arša (Božije prijestolje), zatim od Kabu ‘l-kavsejna do Sidretu ‘l-munteha… Do Sidretu ’l-munteha gdje nisu koraka kročili ni meleki… Šta je sve tamo vidio, šta je sve čuo? Nešto od toga nam je obznanjeno a nešto je ostalo tajna. Zadivljujući tedžellijati, posebna bliskost, posebne počasti, posebni pokloni: namaz,  radosna vijest o oprostu, posljednji ajeti sure Bekare… i povratak nazad, ostavljajući put otvorenim, onome ko to želi…. Potom ša’ban… mjesec našeg Poslanika, s.a.v.s. Treći tedžellijat je bio Lejletu-l berat. Vrata milosti su se širom otvorila.

Berat (oslobađanje) od grijeha uz tevbu, istigfar i salavate Allahovom Miljeniku, s.a.v.s. Blago onome ko čini ruku, ko čini sedždu! Blago onome ko plače od straha spram Allaha, dž.š.! Blago onome ko kaže: “Oprosti mi!” Ramazan, mjesec u kojem je počela objava Časnog Kur’ana… Naše ruhove obuzima miris Kur’ana. Na Zemlji i na nebesima, sa svih strana čuju se mukabele. Ljudi i meleki jedni drugima uče Allahov Kelam. Uz Časni Kur’an ovaj svijet obasipa poseban bereket. Uz Časni Kur’an u naša srca ulaze zadovoljstvo i smiraj. Četvrti i najdragocjeniji tedžellijat je Lejletu-l kadr. Na Zemlju se spuštaju meleki i ruhovi i donose milost od hiljadu mjeseci.

Svake godine, tri odabrana mjeseca osvjetaljavaju univerzum. Krug od tri svjetlosti obavija vrijeme i prostor i donosi nam povjetarac Džennetu ‘l-firdevsa. A naše lataife (duhovni dragulji) obasipa mirisom Rejhana. (Rahmi Yazar)

Ramazan-i šerif

Mjesec ramazan je odabrani mjesec ukrašen iznimnim duhovnim počastima. Gotovo da možemo reći da su prethodna dva mjeseca, redžeb i ša’ban, odabrani upravo zato da bi bili priprema za mjesec ramazan. Onaj ko je izvršio taj odabir je Vlasnik svega, Uzvišeni Hakk. Uzvišeni Allah o mjesecu ramazanu u Časnom Kur’anu kaže:

“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da zahvalni budete.” (Bekara, 185)

Taj mubarek mjesec je sa svojim teravijama, ljepotama sehura, učenjima Časnog Kur’ana na mukabelama, hatmama, tehedždžud-namazima, radostima iftara i duhovnim zanosom noći Kadra, vrijeme berbe cijeloga jednog života. Zbog toga su plemeniti ashabi, r.anhum, šest mjeseci činili dovu da im Uzvišeni Allah podari da dočekaju mjesec ramazana, a ostalih šest mjeseci su činili dovu da Uzvišeni Hakk primi njihov post. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je o mjesecu ramazanu rekao:

Kada nastupi prva noć ramazana, šejtani i nepokorni džini bivaju povezani u okove, pozatvaraju se sva vrata Džehennema i pootvaraju se sve džennetske kapije. Svake noći ramazana neki od Allahovih glasnika doziva: ‘O ti koji žudiš za dobrom, pohrli, a ti koji žudiš za zlom, zastani. Svake noći Allah, dž.š., iskupljuje (oslobađa) neke Svoje robove od džehennemske vatre.

Ramazanski post

Post je ibadet u kojem je najmanje mogućnosti za ispoljavanje rijaluka – bolesti postupanja shodno očekivanjima okoline, jer ne postoji niti jedan očit znak koji vanjštinjom odaje da čovjek posti. Čovjek samo radi Allaha, dž.š., ostavlja jelo, piće i sve ostalo što kvari post. Upravo zbog toga su sevapi posta veliki a nagrada posebna. Prema predaji Allahova Poslanika, s.a.v.s., Uzvišeni Allah je rekao:

“Post je Moj i Ja za njega nagrađujem.”

Naravno da i nagrade za sve druge ibadete daje On Uzvišeni, međutim to što Allah, dž.š., posebno izdvaja nagradu za post jeste iz razloga što je nagrada za post kod Njega posebna i drugačija u odnosu na nagrade za druge ibadete. U časnom ajetu koji post obznanjuje kao strogu obavezu svakog vjernika, Uzvišeni Gospodar kaže: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (Bekara 183).

Časopis Semerkand, br. 114.