Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Tekstovi

Od oponašanja do hakikata

Od oponašanja do hakikata

Mehmet Ildırar (Mehmet Yarbay)

Nefs je porazio svakog ko se borio protiv njega, i alima i pobožnjaka, svakog osim istinskog ašika. Lijek za nefsa nije u izlaganju patnji, u sklanjanju u pećine, niti se on boji mača ili nekog oružja, njegov lijek je ljubav prema Allahu, dž.š. U ašku i muhabetu postoji takva energija da nefs pred snagom ljubavi istinskog ašika ostaje bespomoćan i potpuno razoružan.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom prilikom je upitao Harisa b. Malika el-Ensarija, r.a.: “Harise, kako si osvanuo?” Odgovori: “Božiji Poslaniče, osvanuo sam kao istinski mu’min.”

Poslanik, s.a.v.s., ga onda upita: “Šta je odraz tvog imana?” Haris, r.a., ovako odgovori: “Ustegnuo sam se od ovog svijeta, za mene istu vrijednost imaju i kamenje i zlato. Noći provodim u ibadetu a dane u postu, i kao da gledam u arš svog Gospodara i džennetlije koje se međusobno posjećuju.” Resulullah, s.a.v.s., onda reče: “Ko želi vidjeti nekog koga je Allah, dž.š., prosvijetlio neka pogleda u Harisa b. Malika.”

Naime, Haris b. Malik u knjigama se ne spominje po svom znanju i visokom položaju već po osobinama koje je posjedovao, po ljubavi i muhabetu koje je nosio…

… više pročitajte u časopisu Semerkand br. 83 …