Oznaka: tefsir

Bolesna srca

Bolesna srca

„Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu.“ (Bekara, 10) Allahov ...

Put onih kojima si milost Svoju darovao… (el-Fatiha)

Prvo stvaranje i ZNANJE

 I poduči On Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: ‘Kažite Mi nazive njihove, ako istinu ...

Page 2 of 3 1 2 3