Na dugom putu

Zet Allahova Poslanika, s.a.v.s., jedan od prvih koji su povjerovali, jedan od desetorice na dunjaluku Džennetom obradovanih ashaba i četvrti pravedni halifa, hazreti Ali, r.a., kazuje: Sine moj!...

Pročitaj više
Na koga se žališ?

Veliki tesavvufski alim iz 12. stoljeća, pir kadirijskog tarikata, Abdulkadir Gejlani, k.s., u svome djelu „Futûhu ’l-gajb“, sljedećim riječima opisuje edeb koji je potreban čovjeku kada ga zadese...

Pročitaj više
Ako se želiš zaštititi…

Veliki mutesavvuf iz 15. stoljeća, Imam Sujuti, rah., u svome djelu „Nasihatu 'l-Ulemai 'r-Rasihin ve Vasijjetu 'l-Urefai 'l-Muhakkikin: Savjeti alimā, posjednikā dubokog znanja i opruke muhakkik arifa“ kaže:...

Pročitaj više
Page 1 of 2 1 2