Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 104, Hadis

Fitna, čišćenje i kazna

Fitna, čišćenje i kazna

„Allahu moj! Tebi se utječem od fitne vatre, od azaba vatre, od kaburskog azaba, od fitne kabura, od zla bogatstva (posjedovanja onog za čime ne postoji potreba), od zla fitne siromaštva (ovisnosti o drugome) i od Dedždžalovog zla. O Allahu moj! Speri moje grijehe vodama snijega i leda. Kao što čistiš bijelu odjeću od nečisti, tako i moje srce učini čistim od grijeha. Kao što si udaljio istok od zapada, tako udalji i mene od grijeha. Allahu moj! Tebi se utječem od ljenosti, od nemoći u starosti, od grijeha i duga.“ (Buhari, Da’vat, 38, 4 18 2, 44; Muslim; Zikr i Dova, 49) Riječ “fitna”, jedan je od termina koji se mnogo spominje u Časnom Kur’anu i Sunnetu. Ta riječ se često spominje u časnim hadisima, a u Časnom Kur’anu spominje se oko šezdeset puta. Zbog toga, ona zaslužuje da zastanemo na njoj i posvetimo joj pažnju. Imam Sujuti, rah., kao značenja ove riječi navodi: širk, zastranjivanje, ubijanje, sputavanje, skretanje s puta, izgovor, grijeh, bolest, ibret, kazna, kušnja, patnja,...

Više...

Objavljeno u Br 102, Hadis

Lijepo mišljenje o Allahu, dž.š.

Lijepo mišljenje o Allahu, dž.š.

Časni ajeti i hadisi muslimane podstiču da stalno održavaju ispravan nijjet, nadu i lijepo mišljenje o Allahu, dž.š. Sljedeći hadis-i kudsi jeste jedan od takvih hadisa: Naš Poslanik, s.a.v.s., prenosi nam da je Uzvišeni Allah rekao: “Ja postupam prema Svome robu shodno njegovom mišljenju o Meni. Pa neka o Meni misli onako kako želi.” Prema drugoj predaji navedenog hadisa, Uzvišeni Gospodar kaže: “Neka mu’mini o Meni ne misle ništa drugo osim hajra!” (Buhari, Tevhid 15, 35; Muslim, Zikr i dova 2, 19, 21) Shodno tome, Uzvišeni Hakk, nam želi reći: “Ja ću prema Svome robu postupiti shodno njegovom mišljenju o Meni.” Činjenica je da lijepo mišljenje, u pravom smislu, gaji samo osoba koja čini dobro. A lijepo mišljenje o Allahu, dž.š., imaju jedino oni koji paze na Njegove propise, koji strahuju od džehennemske prijetnje ali se istovremeno i raduju milosti Uzvišenog Gospodara. Onaj koji ima lijepo mišljenje o Uzvišenom Allahu, taj vjeruje da će mu On Uzvišeni podariti nagradu za dobro koje je činio, da će ispuniti dato obećanje...

Više...

Objavljeno u Br 101, Hadis

Zaduživanje i dug

Zaduživanje i dug

U današnje vrijeme ekonomski život skoro da se zasniva na zaduživanju. Banke, krediti, kartice, pozivaju i podstiču na trošenje novca kojeg ne posjedujemo. Takva zaduživanja većinom nisu zbog istinskih potreba, nego zbog ispunjavanja nefsanskih želja koje se danas smatraju potrebama. A Allahov Poslanik, s.a.v.s., utjecao se svome Gospodaru od duga i dug je spominjao zajedno sa kufrom. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Utječem se (isti’aza) Allahu od kufra (nevjerstva) i dugovanja”. Pojam “isti’aza” podrazumijeva utjecanje Allahu, dž.š., traženje pomoći i zaštite od Njega, priznavajući Njegovu bezgraničnu i uzvišenu snagu. Časni Kur’an i hadisi, ukazuju nam na to da trebamo tražiti utočište kod Allaha, dž.š., od svake vrste zla, opasnosti i nedaća. Naša Uzvišena Knjiga, govori nam o tome da su pejgamberi, a.s., tražili zaštitu od Uzvišenog Gospodara, po pitanju različitih stvari. Musa, a.s., traži zaštitu kod Allaha, dž.š., od neznanja i od svakog oholog koji ne vjeruje u Ahiret; “Musa reče: ‘Molim Gospodara svoga i Gospodara vašega da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome...

Više...