Vjera i život

Najveća laž

Kada neko tvrdi da ga je Allah, dž.š., počastio nekim snom kojim ga nije počastio, to je potvora na Allaha, dž.š. A kada tvrdi da je Allahov Poslanik,...

Pročitaj više
Razlika je u suštini

Iako se naizgled čini da su vjerovjesnici, a.s., i evlije potpuno jednaki običnim ljudima, među njima postoji velika razlika, a ona se ogleda u duhovnoj dimenziji. Vjerovjesnici, a.s.,...

Pročitaj više
Posljednja minuta

Kako je moguće da onaj ko je na dunjaluku bio nemaran spram Allaha, dž.š., ko je utonuo u grijehe i živio u haramu, ko nije navikao ni srce...

Pročitaj više
U šta gledamo?

Alimi su kazali da su srca poput posuda. Sve što oči gledaju i uši slušaju akumulira se u srcu. I čisto i nečisto... Onaj ko želi da mu...

Pročitaj više
Page 1 of 7 1 2 7