Zakon srca

Zakon srca

Svi vjernici su istomišljenici sa Uzvišenim Allahom i Njegovim Poslanikom, s.a.v.s. Njihova lica su okrenuta prema kibli, a srca otvorena...

Govor stanja: Osam pitanja

Ko je najveća neznalica?

Jednog dana hazreti Omer, r.a., upita tabi'ina Ahnefa b. Kajsa, rah.: „Ko je najveća neznalica među ljudima?“ Ahnef, rah., na...

Hadže-Muhammed Baba Semmasi, k.s.

Hadže-Muhammed Baba Semmasi, k.s.

Hadže-Mahmud Indžir-i el-Fagnevi, k.s., s ljubavlju je prihvatio ruku stasitog mladića koji je s edebom, na koljenima, sjedio pred njim....

Zašto smo stvoreni?

Zašto smo stvoreni?

Uzvišeni Gospodar je neovisan od našeg ibadeta kao i od svega ostalog. Međutim, mudrost čovjekovog stvaranja i iskušenja zahtijeva robovanje;...

Mjesec Redžeb i Lejle-i regaib

Mjesec Redžeb i Lejle-i regaib

Vjetrovi milosti Neka je hvala Uzvišenom Allahu Koji je stvorio vrijeme i vremenom ograničio čovjeka. On je Taj Koji je...

Kada vam dođe neka vijest…

Kada vam dođe neka vijest…

Uzvišeni Gospodar u Časnom Kur'anu kaže: „O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da...