Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik
Izdvojeni tekstovi

Zamka materijalizma

Objavljeno u Br 107, Uvodna riječ

Uzvišeni Allah u našoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu kaže: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kod roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba.” (Lukman, 33) Uzvišeni Stvoritelj, posjednik beskrajne moći, Onaj Koji nas je u ljudskom liku stvorio iz ničega, ukazao nam je na način življenja života dostojnog čovjeka. Podario nam je slobodnu volju i mogućnost izbora, zbog čega smo odgovorni za svoje postupke. Dakle, čovjek je “odgovorno” biće. Vjerovanja i sistemi razmišljanja mimo islama,...

Zahvalnost u braku

Objavljeno u Br 106, Brak

Čovjek je biće koje se može prepustiti tugovanju razmišljajući: “Zašto moje oči nisu plave?”, ali isto tako može i da se raduje razmišljajući: “Hvala Allahu pa moje oči vide!” Ta razlika odraz je našeg stanja, da li smo od robova koji su zahvalni ili ne. Čak i osoba koja je slijepa, ukoliko je zahvalna, razmišlja na način: “Hvala Allahu pa nisam nepokretan!” Ono što definiše našu zahvalnost nije mnoštvo blagodati i imetka već je to naša sposobnost da budemo svjesni onoga što posjedujemo. Tako je i u braku. Ukoliko smo manjkavi po pitanju zahvalnosti, onda ne vidimo mnoge pozitivne strane našeg supružnika već neprestano uočavamo njegove mahane, pa čak...

Djeca i namaz

Objavljeno u Br 106, Odgoj djece

U NAŠOJ SKOROJ PROŠLOSTI ŽIVOT BEZ NAMAZA JE BIO NEZAMISLIV. U ISLAMSKIM DRUŠTVIMA, SVAKI POJEDINAC JE NA NEKI NAČIN BIO OKRUŽEN NAMAZOM I DRUGIM IBADETIMA. DANAS, NOVE GENERACIJE RASTU POD NEMILOSRDNIM UTJECAJEM REKLAMA KOJE PROPAGIRAJU MNOŠTVO DRUGAČIJIH STILOVA ŽIVOTA. BUDUĆI DA JE STANJE TAKVO, VELIKA JE ODGOVORNOST NA PORODICI. DJECU TREBA PODUČITI ALLAHOVOJ, DŽ.Š., VJERI NA NAČIN DA ZAVOLE NJENE PROPISE. A TO JE MOGUĆE JEDINO U PORODICI U KOJOJ JE PRISUTNA LJUBAV PREMA IBADETIMA Enes b. Malik, r.a., mladi ashab koji je od svoje desete godine pa sve do preseljenja Allahova Poslanika, s.a.v.s., bio u hizmetu njemu, prenosi sljedeće: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je tokom šest mjeseci, svaki put...

Ako se ne stidiš, radi šta želiš

Objavljeno u Br 106, Hadis

Islam je naziv zajedničke vjere koja je najprije objavljena prvom vjerovjesniku i prvom čovjeku, Ademu, a.s., a zatim i svim ostalim vjerovjesnicima, a.s. Drugim riječima, temeljne osnove vjere ostale su nepromijenjene od prvog vjerovjesnika, a.s., pa sve do našeg Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. Uzvišeni Allah, u surama Enbija i Mu’minun spominje imena mnogih vjerovjesnika, njihovo pozivanje svojih naroda u vjeru i njihovu borbu sa kufrom i širkom, a nakon toga, u obje sure ukazuje na istinu koju smo prethodno spomenuli: “Ova vaša vjera–jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se pričuvajte!”; “Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam – vaš Gospodar, zato...

Tevhid

Objavljeno u Br 106, Riznica mudrosti

Leksičko značenje riječi “tevhid” jeste “vjerovanje u jednoću nečega, svjedočenje nečijeg jedinstva”, i ima suprotno značenje od riječi “širk”. Kao vjerski termin, tevhid znači svjedočiti da je Allah, dž.š., Jedan i da nema nikoga sličnog Njemu niti da On Uzvišeni ima sudruga. Tevhid je suština i ruh islama. Samo je Uzvišeni Allah Onaj Koji sve stvara, opskrbljuje i održava, Onaj Koji je dostojan da Mu se čini ibadet. On nema potrebu za sudrugom. On je Jedan i postojanje je od Njega Uzvišenog. Svi vjerovjesnici, a.s., pozivali su ljude da vjeruju u jednoću Allaha, dž.š., i u to da Njemu nema sličnog ni po pitanju Njegova Zata, osobina, niti imēna....

Ličnost Mevlane Halida, k.s.

Objavljeno u Br 106, Latice ružičnjaka

U djelu o nakšibendijskim muršidima pod nazivom “Hadaiku’l-Verdijje”, halifa Mevlane Halida, k.s., Abdulmedžid Hani, k.s., o ličnosti Mevlane Halida Bagdadija, k.s., (o njegovom liku i pojavi) bilježi sljedeće: “Naš muršid, Mevlana Halid, k.s., bio je impozantna ličnost. Njegov izgled je budio poštovanje kod ljudi. Bio je visok i svijetle puti, a na licu mu je bilo blago rumenilo. Njegova kosa i oči bili su crne boje, nos mu je bio povijen, a trepavice duge. Imao je prilično duge ruke. Njegovo držanje je bilo dostojanstveno, impozantnije od držanja lava. Vrlo lijepo se oblačio. Nikada nije izlazio pred narod bez saruka i štapa. Bio je velikan, častan, samilostan i velikodušan. Obavljao...

Čistoća i abdest

Objavljeno u Br 106, Klasici tesavvufa

Izvodi iz djela “Kešfu’l-Mahdžub” Ebu’l-Hasan el-Hudžviri, k.s., (preselio 465/1072) Čistoća i abdest Prvi farz za roba, nakon što povjeruje i zadobije iman, jeste uzimanje abdesta, kako bi mogao klanjati namaz. Shodno Šerijatu – Allahovom, dž.š., zakonu, abdest podrazumijeva potiranje glave (mesh), čišćenje tijela od nečistoća ili stanja džunupluka, pranje organa abdesta po tri puta, odnosno, ukoliko nema vode, ili se voda ne može koristiti, uzimanje tejemuma. Treba znati da postoje dvije vrste čistoće. Prva je zahirska čistoća (čistoća tijela), a druga, batinska čistoća (čistoća srca). Kao što bez čistoće tijela namaz ne može biti ispravan, tako ni razumijevanje (ma’rifet) ne može biti ispravno bez čistoće srca. Za čišćenje tijela...

Allahov, dž.š., halifa (namjesnik) na Zemlji

Objavljeno u Br 106, Tefsir

 “A kada Gospodar tvoj reče melekima: ‘Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti!’ – oni rekoše: ‘Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati? A mi Tebe veličamo i hvalimo i kako Tebi dolikuje štujemo’. On reče: ‘Ja znam ono što vi ne znate.’” (Bekara, 30) U 30. ajetu sure Bekara, prenesen je razgovor između Uzvišenog Stvoritelja i melekā, gdje je istaknuta Allahova, dž.š., volja, određenje, vezano za prvo stvaranje čovjeka. U knjigama tefsira, o spomenutom ajetu su napisana vrlo opširna tumačenja. Veliki mufessir Elmalılı Hamdi Yazır, rah., u tefsiru “Hak Dini Kur’an Dili” kaže: “O Muhammede! O sine Ademov! Ne zaboravi da...