Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Iz ponude :

Br. 87 – Riječ urednika

Objavljeno u Br 87

Dragi prijatelji semerkanda! Islam je način života, sistem koji uređuje svaki segment naše egzistencije, na ovom i budućem  svijetu. Kao takav, nije ostavio ni jednu poru života a da nam nije dao smjernice i upute kako dalje. Odstupanje od bilo kojeg uputstva vjere je štetno i pogubno, kako za pojedince, tako i za kolektive. Razlozi za to mogu biti mnogobrojni, a mi ćemo spomenuti dva. Prvi i najčešći je neznanje, neupućenost pojedinca i kolektiva. Ovaj razlog, nadam se, bit će opravdanje mnogima da se spase vječne patnje, jer čovjek neće odgovarati za ono što ne zna. Međutim, postavlja se pitanje na koje ćemo veoma teško naći prikladan odgovor, a...

Br. 87 – Tema broja

Objavljeno u Br 87

Sejjid Mübarek ELHÜSEYNİ Kakav ibret uzimamo kada  pogledamo  sebe ili  čitav živi i neživi svijet? Bez sumnje da vidimo besprijekornu umjetnost i savršeno funkcionisanje. To je odraz (tedželli) Allahovog, dž.š., lijepog imena ‘Kuddus’. Jasno je da će i svi ovi svjetovi, kao umjetnost Uzvišenog Bića, biti savršeni. Posmatrano sa ovog aspekta, kao logičan slijed se podrazumijeva svetost stvorenja, koja su stvorena kao čista, i daleko od svih vrsta nepravilnosti, neuravnoteženosti, izopačenosti i nepokornosti. Riječ svet (mukaddes) ima  značenje: čist, prečišćen, očišćen. Pored te besprijekorne čistoće u prirodi (fitret) svakog stvorenja, postoje još neke važne činjenice: svako od stvorenja je trag koji podsjeća na Uzvišenog Stvoritelja. Trag koji vodi Gospodaru...

Br. 87 – Sohbet

Objavljeno u Br 87

Hfz.dr. Džemail Ibranović Kur’anski principi u životu muslimana Allah Uzvišeni kaže: „Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kad traže da se milostinja udjeljuje, ili da se dobra djela čine, ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne, Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.“ (En-Nisa’,114) Pravilo koje kaže „da je nagodba najbolji način“, spomenuto je u kontekstu govora o krizi i svađi u braku (En- Nisa’, 128). Ovo pravilo ima široko polje primjene, može se primijeniti i u slučaju pomirenja sukobljenih muslimanskih skupina. Jednom prilikom, neko je Božijeg poslanika, s.a.v.s., obavijestio da su se muslimani u Kubau...

TEOBA – AHLAK BOŽIJIH POSLANIKA a.s.

Objavljeno u Tekstovi

Teoba je dio Allahovog, dž.š., zakona, predodređenog još u Ezelu. I to je nešto što je nepromjenjivo. Svaki čovjek je u potrebi da čini teobu, bio on vjernik ili nevjernik. I ta obaveza traje sve do smrti. Ustvari, teoba je miraz koji nam je ostao od našeg oca hz. Adema, a.s. Prvi čovjek i pejgamber, hz. Adem, a.s., je kajući se došao na ovaj svijet i to je činio do kraja života. Teoba je ahlak svih Poslanika, a.s. Nema Poslanika, a.s., koji nije plakao zbog svojih grijeha i zbog grijeha svoga ummeta. Pa ako su tako činili Poslanici, s.a.v.s., šta je onda sa običnim ljudima? Kako je moguće da...

Br. 86 – Riječ urednika

Objavljeno u Br 86

Dragi prijatelji Semerkanda! Vrijeme u kojem živimo je teško, ahirizemansko. Teškoće koje nas snalaze, pokazuju se prije svega u materijalnom siromaštvu, a reflektuju se na duhovni život. Mogli bi reći da smo duhovno zapušteni, pa čak i zakržljali. Ovakvo stanje je očigledno i nepotrebno ga je dokazivati i pojašnjavati. Stvarni problem se ogleda u činjenici da veliki broj ljudi, među kojima je na žalost i mnogo vjernika, smatra da je lijek u sticanju bogastva, odnosno kapitala. Ovakvo promišljanje daje snagu i poticaj ljudima da ulažu ogromnu energiju u sticanju istog. Ne prezajući ni od čega da se domognu bogastva, ljudi vjeruju da će tako biti sretni i duhovno jaki....

Br. 86 – Tema broja

Objavljeno u Br 86

Sejjid Mübarek ELHÜSEYNİ Čist život Naš Gospodar u časnoj knjizi Kur’an-i Kerimu kaže: „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim.“ (Nur, 30, 31) Pejgamber, s.a.v.s., u jednom hadis-i šerifu kaže: „Zaista je halal jasan i zaista je haram jasan, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari sačuvat će svoju vjeru i čast. A ko bude činio sumnjive stvari, past će u haram. Takav je kao...