Razumjeti svijet

Kada kažemo mjesto, odmah nam naumpada geografski prostor. Istina, ali mjesto ima i svoje apstraktno značenje. Naprimjer, čovjekov um je poput određenog mjesta. U tom mjestu razum je...

Pročitaj više
Govor stanja: Osam pitanja

Jednog dana hazreti Omer, r.a., upita tabi'ina Ahnefa b. Kajsa, rah.: „Ko je najveća neznalica među ljudima?“ Ahnef, rah., na to odgovori: „To je onaj ko proda svoj...

Pročitaj više
Vrtlog grijeha

Imam Gazali, rah., o pošasti grijeha kazuje sljedeće: Blago onome ko umre, a da sa njim umru i njegovi grijesi (ko ode sa ovog svijeta, a da nikome...

Pročitaj više
Opasnost pohvale

Hudždžetu 'l-Islam (dokaz islama), Imam Gazali, rah., je rekao: Hvaliti nekoga u lice, u određenim situacijama je zabranjeno. U pohvali je šest opasnosti, četiri nanose štetu onome ko...

Pročitaj više
Page 1 of 8 1 2 8