Govor stanja: Osam pitanja

Jednog dana hazreti Omer, r.a., upita tabi'ina Ahnefa b. Kajsa, rah.: „Ko je najveća neznalica među ljudima?“ Ahnef, rah., na to odgovori: „To je onaj ko proda svoj...

Pročitaj više
Opasnost pohvale

Hudždžetu 'l-Islam (dokaz islama), Imam Gazali, rah., je rekao: Hvaliti nekoga u lice, u određenim situacijama je zabranjeno. U pohvali je šest opasnosti, četiri nanose štetu onome ko...

Pročitaj više
Vjernik i grijesi

“Djelo biva ispravno i prihvata se kao salih amel jedino uz sljedeća tri uslova: da je učinjeno na ispravan način, da je učinjeno sa lijepim nijetom, te da...

Pročitaj više
Srca, stanja i riječi

„Vidio sam da je svo dobro u popravljanju i uljepšavanju nijeta. Čak i ako ne ostvariš ono što si naumio, lijep nijet ti ostaje kao dobro djelo.“ (Davud...

Pročitaj više
Savjeti onima koji teže Ahiretu

„Uzimanje pouke povećava znanje, zikr povećava muhabet, a tefekkur povećava strah od Allaha, dž.š.“ (Hatem el-Esamm, rah.) Ahmed er-Rifai, k.s., je ovako savjetovao: „Brate moj! U zahiru (vanjština)...

Pročitaj više
Page 1 of 7 1 2 7