U vjeru nema prisiljavanja

„U vjeru nema prisiljavanja – Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu,...

Pročitaj više
Inširah

 „Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili?“ (Inširah, 1) Srce je mjesto gdje počiva nur imana. U njemu su strah od Allaha, dž.š., stid, ljubav prema Stvoritelju, zadovoljstvo Njegovom...

Pročitaj više
Bolesna srca

„Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava; njih čeka bolna patnja zato što lažu.“ (Bekara, 10) Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Tri su znaka munafika:...

Pročitaj više
Page 1 of 4 1 2 4