Sura „en-Nas“

Sura „en-Nas“ ima 6 ajeta i zauzima 114. mjesto u Mushafu. Prema redoslijedu objave, to je 21. sura. Objavljena je u Mekki prije sure Ihlas. U toj suri...

Pročitaj više
Dove, poklon u noći Miradža

Zaborav ne oslobađa roba odgovornosti u potpunosti. Onog trenutka kada se sjeti, dužan je ispuniti svoju obavezu. Naprimjer, ako neko zaboravi klanjati namaz, ili vratiti dug, kada se...

Pročitaj više
Njemu je povratak od grijeha

Tevba ili pokajanje je prvi mekam na putu imana, početna tačka putovanja ka Uzvišenom Gospodaru, i ključ vrata koja vode u Njegovu blizinu. U jezičkom smislu riječ „tevba“...

Pročitaj više
Čitaj u ime Gospodara

Svaki početak je od Uzvišenog Allaha i svaki povratak je Njemu. On Uzvišeni je Taj Koji prethodi svemu; sve je stvorio, i obznanio Svoje stvaranje. Svaki posao pri...

Pročitaj više
Page 1 of 6 1 2 6