Gorko ali ljekovito

Sabur u nevoljama, čovjeka približava Gospodaru svjetova. Jer, sabur je stanje koje zahtijeva stalnu borbu i odlučnost. Sabur je trud da se u nevolji sačuvaju granice Kur'ana i...

Pročitaj više
S kim smo?

Koliko je velik i vrijedan čovjekov cilj, tolike će biti teškoće do njega i shodno tome će mu trebati sabura i odlučnosti. Putnik na Allahovom putu ne može...

Pročitaj više
Salavat i selam

„Izvršavanjem farzova postiže se Allahova, dž.š., blizina, izvršavanjem sunneta, postiže se ma'rifet (spoznaja), a činjenjem nafila postiže se Allahova, dž.š., ljubav.“ (Ibrahim b. Muhammed Nasrabadi, k.s.) Kakav je...

Pročitaj više
Kako postići stepen ihsana?

Činiti ibadet Uzvišenom Allahu kao da Ga vidimo, biti svjestan da nas On Uzvišeni stalno nadzire, i stalno imati u svijesti da je Allah, dž.š., blizu Svojim robovima,...

Pročitaj više
Page 1 of 2 1 2