Sebebi i tevekkul

Jedan od velikih učenjaka iz 13. stoljeća, šejh šazilijskog tarikata, Ibn Ataillah es-Skenderi, k.s., u svome djelu „et-Tenvir fi iskati 't-tedbir“ kazuje sljedeće: Prigrliti sebebe(uzroke) u stjecanju opskrbe...

Pročitaj više
Kome je potreban dokaz?

Jedan od velikih sufijskih alima iz 16. stoljeća, Imam Rabbani, k.s., u svome djelu „Mektubat“, o imanu stečenom putem čišćenja nefsa, kazuje sljedeće: Allahovo, dž.š., postojanje i Njegova...

Pročitaj više
Misli koje prolaze kroz srce

Poznati mutesavvuf iz 11. stoljeća, učenjak kelama, tefsira i hadisa, Abdulkerim b. Hevzani el-Kušejri, k.s., u djelu „er-Risale“ koje se smatra jednim od najbitnijih izvora u historiji tesavvufa,...

Pročitaj više
Mudrost

Jedan od velikih tesavvufskih alima iz 18. stoljeća, Ahmed Ibn 'Adžibe el-Haseni, k.s., u svome djelu El-Futuhatu 'l-Ilahijje, kazuje sljedeće: Muslimani se dijele na tri grupe: alimi, abidi...

Pročitaj više
Page 1 of 4 1 2 4