Mudrost

Poznati mutesavvif iz 12. stoljeća, pir rifaijskog tarikata, Ahmed er-Rifai, k.s., u svome djelu pod nazivom „el-Burhanu 'l-muejjed “, kazuje: Allahovi, dž.š., dostovi su nam ukazali na Pravi...

Pročitaj više
Mudrost

Veliki fakih iz 10. stoljeća, koji je stekao slavu u islamskom svijetu naročito po svojim vazovima, savjetima i ilmihalskim djelima, Ebu Lejs Semerkandi, rah., u svome djelu „Bustanu...

Pročitaj više
U čije ime?

Mevlana Dželaluddin Rumi, k.s., u djelu Medžalis-i Seb'a, o bismilli navodi sljedeće: Prema tumačenju svih mufessira riječi „bismillahirrahmanirrahim“ imaju skriveno značenje. A kakvo je to skriveno značenje? Postoje...

Pročitaj više
Da li si mrtav ili si živ?

Jedan od poznatih sufija iz 13. stoljeća, šejh šazelijskog tarikata, Ibn Ataullah es-Skenderi, k.s., u svome djelu pod nazivom „Tadžu 'l-arus“, o poznavanju vrijednosti života i čuvanju od...

Pročitaj više
Sehl b. Abdullah et-Tusteri, k.s.

Allahovo najveće ime je ime koje u sebi obuhvata sva ostala imena. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije javno obznanio o kojem se imenu radi. Mudrost koja...

Pročitaj više
Page 1 of 5 1 2 5