Mudrost

Veliki fakih iz 10. stoljeća, koji je stekao slavu u islamskom svijetu naročito po svojim vazovima, savjetima i ilmihalskim djelima, Ebu Lejs Semerkandi, rah., u svome djelu „Bustanu...

Pročitaj više
U čije ime?

Mevlana Dželaluddin Rumi, k.s., u djelu Medžalis-i Seb'a, o bismilli navodi sljedeće: Prema tumačenju svih mufessira riječi „bismillahirrahmanirrahim“ imaju skriveno značenje. A kakvo je to skriveno značenje? Postoje...

Pročitaj više
Da li si mrtav ili si živ?

Jedan od poznatih sufija iz 13. stoljeća, šejh šazelijskog tarikata, Ibn Ataullah es-Skenderi, k.s., u svome djelu pod nazivom „Tadžu 'l-arus“, o poznavanju vrijednosti života i čuvanju od...

Pročitaj više
Sehl b. Abdullah et-Tusteri, k.s.

Allahovo najveće ime je ime koje u sebi obuhvata sva ostala imena. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije javno obznanio o kojem se imenu radi. Mudrost koja...

Pročitaj više
Na kapiji velikodušnosti

Mevlana Dželaluddin Rumi, k.s., u svome djelu „Fihi ma Fihi“, o opskrbi i zahvalnosti kazuje sljedeće: Kada neko čuje da se u određenom gradu nalazi velikodušan čovjek koji...

Pročitaj više
Page 1 of 5 1 2 5