Da li si mrtav ili si živ?

Jedan od poznatih sufija iz 13. stoljeća, šejh šazelijskog tarikata, Ibn Ataullah es-Skenderi, k.s., u svome djelu pod nazivom „Tadžu 'l-arus“, o poznavanju vrijednosti života i čuvanju od...

Pročitaj više
Sehl b. Abdullah et-Tusteri, k.s.

Allahovo najveće ime je ime koje u sebi obuhvata sva ostala imena. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije javno obznanio o kojem se imenu radi. Mudrost koja...

Pročitaj više
Na kapiji velikodušnosti

Mevlana Dželaluddin Rumi, k.s., u svome djelu „Fihi ma Fihi“, o opskrbi i zahvalnosti kazuje sljedeće: Kada neko čuje da se u određenom gradu nalazi velikodušan čovjek koji...

Pročitaj više
Mudrost

Veliki islamski učenjak Imam Gazali, rah., u svome djelu „Kimja se'adet“ o onima koji vole da budu pohvaljeni kazuje: Znaj da su određene osobe zaokupljene pohvalama ljudi. One...

Pročitaj više
Nepokornost i dobročinstvo!

Jedan od sufija iz 13. stoljeća, šazelijski šejh, Ibn Ataullah es-Skenderi, k.s., u svome djelu „Tadžu 'l-arus“, o čistoći srca i nužnosti tevbe kazuje sljedeće: Prvi mekam na...

Pročitaj više
Page 1 of 5 1 2 5