Srčani vid

U ljudskom tijelu postoji još jedan organ sem očiju, a kojim čovjek može vidjeti. Uzvišeni Allah je čovjeku podario i srčani vid. Srčanim vidom rob vidi duhovni svijet,...

Pročitaj više
Šta je posao kjamil muršida?

Stepen muršida i njegovi hizmeti su opisani u Časnom Kur'anu i u hadisima Allahova Poslanika, s.a.v.s. Ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Kunem se Allahom u čijoj...

Pročitaj više
Potpuni iman

U Časnom Kur'anu, Uzvišeni Allah, kaže: „A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan!“ (Fedžr, 27-28) Nefs koji je postigao ubjeđenje...

Pročitaj više
Kako postići unutrašnji mir?

Veliki alim i sufija iz 12. stoljeća, Feriduddin Attar, k.s., u svome djelu pod nazivom „Pendnama“ kazuje: Cijenjeni brate, ako želiš imati potpun iman, onda se potrudi da...

Pročitaj više
Put arifa

Bez predaja je nemoguće razumjeti znanje. Stoga je potrebno pripovijedati predaje arifa, kako bi se mudrost uklesala u srca, jer arifi ne traže od drugih da rade ono...

Pročitaj više
Page 1 of 4 1 2 4