Put arifa

Bez predaja je nemoguće razumjeti znanje. Stoga je potrebno pripovijedati predaje arifa, kako bi se mudrost uklesala u srca, jer arifi ne traže od drugih da rade ono...

Pročitaj više
Sufija i hizmet

U nakšibendijskom tarikatu potrebno je postupati shodno onome što zahtijeva dati trenutak. Pokazati samilost prema pripadnicima ummeta, pomoći ih u vjeri, pomoći u radu institucija, džamija i tekija...

Pročitaj više
Zaštita tvrđave

Rob se treba kloniti svakog grijeha, kako malog tako i velikog. Nakon učinjenog malog grijeha potrebno je učiniti sve kako se on ne bi pretvorio u veliki grijeh....

Pročitaj više
Vedžd i džezba

Džezba je uzdizanje ruha i srca ka Allahu, dž.š., Njegovo približavanje roba Sebi. Džezba je Allahov, dž.š., dar čovjeku. Neko je može doživjeti jednom u četrdeset godina, neko...

Pročitaj više
Drugo rođenje

Putnik Uzvišenom Hakku dužan je svoj nefs, koji je zapao u loša stanja, na lijep način usmjeriti i dovesti na put Istine. Onaj ko na sejr-i suluku bude...

Pročitaj više
Page 1 of 3 1 2 3