Na koga ličimo?

Zbog čega spominjemo vjerovjesnike, a.s., ashabe, r.anhum, i evlije, zbog čega prenosimo predaje o njihovim životima? Ebu 'l-Kasim Džunejd b. Muhammed, k.s., je upitao Džunejda Bagdadija, k.s.: „Kakve...

Pročitaj više
Na koga ličimo?

Zbog čega spominjemo vjerovjesnike, a.s., ashabe, r.anhum, i evlije, zbog čega prenosimo predaje o njihovim životima? Ebu 'l Kasim Džunejd b. Muhammed, k.s., je upitao Džunejda Bagdadija, k.s.:...

Pročitaj više
Baščovan i nezrelo voće

Glavni cilj čovjekovog stvaranja je robovanje Allahu, dž.š., dakle, ibadet. No, ibadete je potrebno obavljati uz ihlas i to je ono što je teško. Onaj ko djela učinjena...

Pročitaj više
Čemu vodi tesavvuf?

Postizanje ovosvjestke i ahiretske sreće i blagostanja vezano je za čistoću srca. U 88. i 89. ajetu sure Šuara, Uzvišeni Allah, kaže: „Na Dan kada neće nikakvo blago,...

Pročitaj više
Page 1 of 5 1 2 5