Klasici tesavvufa

Šta je posao kjamil muršida?

Stepen muršida i njegovi hizmeti su opisani u Časnom Kur'anu i u hadisima Allahova Poslanika, s.a.v.s. Ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Kunem se Allahom u čijoj...

Pročitaj više
Hakikat nefsa

Isposništvo i mudžaheda, od početka do kraja, satkani su od suprotstavljanja nefsu. Sve dok čovjek ne spozna svoj nefs, neće imati nikakve koristi od isposništva i mudžahede. U...

Pročitaj više
Iman

Ebu 'l-Hasan el-Hudžviri, k.s., (preselio 465/1072)  Izvodi iz djela „Kešfu 'l-Mahdžub“ Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici, vjerujte (...)“, i na mnogim mjestima u Kur'anu obraća nam se riječima...

Pročitaj više
Sehl b. Abdullah et-Tusteri, k.s.

Ebu 'l-Hasan el-Hudžviri, k.s., (preselio 465/1072)  Izvodi iz djela „Kešfu 'l-Mahdžub“ Sehl b. Abdullah et-Tusteri, k.s., (rođen 815, preselio 896. godine) bio je imam svoga vremena. Bio je...

Pročitaj više
Page 1 of 4 1 2 4