Latice ružičnjaka

Latice ružičnjaka

Ko je uistinu pametan? Razum je jedna od najvećih blagodati koje je Uzvišeni Gospodar podario čovjeku. To je blagodat, data čovjeku kao mogućnost da razdvoji dobro od lošeg,...

Pročitaj više
Latice ružičnjaka

Kalb (srce) Allahov Poslanik, s.a.v.s., u jednom hadisu kaže: „Ko želi da kuša nimete džennetskih bašči, neka mnogo čini zikr Uzvišenog Allaha.“ (Ibn Ebi Šejbe, el-Musannef, br. 30065)...

Pročitaj više
Latice ružičnjaka

Dova evlije za namjesnika Izuzev par pojedinačnih slučajeva, u svakom periodu Osmanskog Carstva, državni namjesnici su imali bliske veze sa Allahovim, dž.š., dostovima. Nema sumnje da je to...

Pročitaj više
Kabd (srčana tjeskoba)

Leksičko značenje riječi „kabd“ je prekrivanje, skučenost, potištenost i zabrinutost. Njen antonim je riječ „bast“ koja označava širenje, duhovno olakšanje i osjećaj rasterećenja. Ebu Nasr es-Serradž, k.s., o...

Pročitaj više
Nakšibendije i namaz

Nakšibendije i namaz Velikani nakšibendijskog tarikata su oduvijek bili uzor u slijeđenju časnog Šerijata, a posebno su oduševljavali svojim odnosom prema namazu. Teškoće na koje su nailazili, pa...

Pročitaj više
Page 1 of 5 1 2 5