Oznaka: tefsir

Sura „en-Nas“

Sura „en-Nas“

Sura „en-Nas“ ima 6 ajeta i zauzima 114. mjesto u Mushafu. Prema redoslijedu objave, to je 21. sura. Objavljena je ...

Emanet i pravednost

Emanet i pravednost

Čuvati emanet u odnosu sa drugim ljudima znači povjerenu stvar vratiti potpuno sačuvanu, onda kada vlasnik zatraži; ne zakidati u ...

Kada se srca zapečate

„Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema.“ (Bekara, 7) ...

Page 1 of 3 1 2 3