Oznaka: Semerkand br 67

Br. 67 – Riječ urednika

Br. 67 – Riječ urednika

Dragi prijatelji! Većina muslimana, Allahu hvala, ima ispravno, tj. ehl-i sunnetsko vjerovanje. Balkanski muslimani imaju veliku sreću da su dobili ...

Br. 50 – Uvodna riječ

Br. 67 – Uvodna riječ

Sejjid Mübarek Erol |UVODNA RIJEČ Ispravno razumjevanje vjere i zablude "Za one koji žele da slijede Istinu sasvim je jasno ...

Br. 67 – Tema broja

Br. 67 – Tema broja

Doc. dr. Almir Fatić |TEMA BROJA NAUČNA KONFERENCIJA O EHL-I SUNNETU Sredinom prošlog mjeseca, 14. i 15. juna ove godine ...

Iman koji spašava

Iman koji spašava

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog "Onome ko zaniječe Allaha nakon što je vjerovao u Njega, osim ako bude na to ...