Oznaka: Pokornost

Kurban

Kurban

„Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ...

Nepokornost i dobročinstvo!

Nepokornost i dobročinstvo!

Jedan od sufija iz 13. stoljeća, šazelijski šejh, Ibn Ataullah es-Skenderi, k.s., u svome djelu „Tadžu 'l-arus“, o čistoći srca ...

Pokornost Uzvišenom Allahu

Pokornost Uzvišenom Allahu

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, r.a., da je ispričao slijedeće: "Bio sam sa jednom grupom ashaba koji su bili ...