Ahlak alima

Jedan od učenjaka hadisa i fakih 10. vijeka, Ebu Bekr al-Adžurrî, k.s., u svom djelu „Ahlâku’l-Ulema: Ahlak uleme“, na sljedeći način govori o edebu kojeg treba da posjeduju...

Pročitaj više
Br. 57 – Riječ urednika

Djela se vrjednuju prema završecima Dragi prijatelji! Od primjera u kojima se vidi kako nefs (duša koja naređuje zlo) ostavlja čovjeka na cjedilu je i trenutak preseljenja sa...

Pročitaj više
Page 6 of 6 1 5 6