Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 106, Časopis

Br. 106 Vrijeme muslimana

Br. 106 Vrijeme muslimana

Tema broja: VRIJEME MUSLIMANA Riječ urednika Za koga? Vrijeme je u središtu životne priče svakog čovjeka, kako onog koji je svoje srce predao dunjaluku tako i onog ko se usmjerio ka Ahiretu. Naše živote čini jedan nepovratan vremenski period, a ono što učinimo fokusom tog ograničenog perioda određuje nas: određuje nas ili kao one koji žude za ovim svijetom ili kao one koji teže Ahiretu. Svjesni smo da vrijeme ne teče uvijek istim tempom i da se njegovi odrazi ne ocrtavaju uvijek na isti način u našim srcima. Stoga, osvrnimo se na naš nijjet, na našu namjeru. “Za koga su moj život i moja smrt? Zbog čega?” Ukoliko na ta pitanja možemo iskreno odgovoriti: “Moj život i moja smrt su za Allaha, dž.š.”, onda čak i ako u određenom periodu padnemo, uspjet ćemo ustati, jer takva tvrdnja znači da se istinski bojimo i istinski nadamo. Pitali su: “Ponekad slabi naša odlučnost i posustajemo na Pravome putu.” A odgovor je glasio: “Hoditi bez posustajanja i padanja je teško, to mogu...

Više...

Objavljeno u Br 105, Časopis

Br. 105 Ko su stanovnici dženneta?

Br. 105 Ko su stanovnici dženneta?

Tema broja: KO SU STANOVNICI DŽENNETA? Riječ urednika Snovi i istina Džennet je san svakog od nas. U skladu sa stepenom budnosti i opreznosti koju posjedujemo, neprestano ulažemo svoj trud kako bismo ostvarili taj san. To nije lahko, jer smo primorani da se odupremo pritisku materijalističke kulture u kojoj živimo, našim nefsovima i varkama prokletog šejtana. U onoj mjeri u kojoj naš otpor bude jak, u toj mjeri raste naša nada da ćemo biti dostojni Allahovog, dž.š., oprosta i Njegovih počasti. Ipak, svaka tegoba sa sobom donosi olakšanje. Iskren nijjet, trud i dova, otvorit će vrata olakšanja. Za jedan korak koji učinimo, zauzvrat ćemo dobiti deset. Potrebno je da istinski vjerujemo i želimo doći do cilja. Poimanje Dženneta istovremeno je i poimanje Allahovih, dž.š., granica, mi to moramo shvatiti. Ukoliko ne slijedimo i skrnavimo jasne propise časnog Šerijata i povrh svega takvo postupanje nastojimo opravdati vjerom, mi ne varamo nikog drugog doli sami sebe. Dakle, ne postoji niti jedan sporedni put ka Džennetu, niti jedan put mimo časnog Šerijata....

Više...

Objavljeno u Br 104, Časopis

Br. 104 Nemarni robovi

Br. 104 Nemarni robovi

Tema broja: NEMARNI ROBOVI Riječ urednika Mir sa samim sobom ili nemar? Najveća prepreka svakog čovjeka jeste on sām. Taj problematični dio naše ličnosti mi nazivamo nefsom čime se, barem malo, ograđujemo od njega. Ali, taj nefs jesmo ustvari mi! Mi smo ti koji ga najprije trebamo obuzdati, zaustaviti u lošim namjerama; ušutkati, spriječiti, ublažiti njegovu ljutnju te zaustaviti njegovu ljenost i podići ga na noge. Zatim, mi smo ti koji ga trebamo podvrgnuti duhovnome odgoju i čišćenju. Izgovor: “To je nefs!”, nije način da skinemo teret sa naših leđa. Osim toga, takvo postupanje niti priliči islamu, niti ljudskosti… Preodgojiti nefs i postići prethodno navedeno je moguće. Da nije tako, to bi značilo da se od nas traži nešto što prevazilazi naše mogućnosti. Međutim, šta ako pod utjecajem kulture “mira sa samim sobom” ostanemo indolentni na sva naša stanja koja uzrokuju prijekor i srdžbu Uzvišenog Allaha? Šta da činimo ukoliko postanemo od onih koji su zaboravili na svoje nefsove, koji su zaboravili na sebe?! Allah, dž.š., nas u Časnom...

Više...

Objavljeno u Br 103, Časopis

Br. 103 Vjera je iskrenost

Br. 103 Vjera je iskrenost

Tema broja: VJERA JE ISKRENOST Riječ urednika Iskrena lica u vremenu maski Časni hadis koji glasi: “Vjera je savjetovanje”, vjerovatno je jedna od najpoznatijih izreka našeg Poslanika, s.a.v.s. Taj hadis je najčešće ispisan u džamijama, na zavjesama na prolazu u minber. A vjernici ga spominju kao jednu od osnovnih referenci za savjetovanje i preporučivanje Istine. Kada uzmemo u obzir kontekst i u našem govoru uvriježeno značenje riječi “savjetovanje”, možemo reći da je prethodno navedeni opis nesumnjivo tačan. Međutim, bitno je napomenuti sljedeće: pored toga što u hadisu pomenuta riječ “savjetovanje” podrazumijeva udijeljivanje savjeta, ona daje i opis vjere same po sebi, koja prije svega zahtijeva iskrenost i poštenje koje karakteriše stanje onoga koji savjetuje. U ovom vremenu iluzija i maski, vrlo je bitno podsjetiti se na navedeni hadis i u njegovom svjetlu, suočiti se sa samim sobom. Kako god da ostali postupaju, na šta god da podstiče savremena kultura vladavine nefsa, mi kao mu’mini dužni smo da pazimo na to da naša stanja i govor, nutrina i vanjština, naše...

Više...

Objavljeno u Br 102, Časopis

Br. 102 Ibadet u našem životu

Br. 102 Ibadet u našem životu

Tema broja: IBADET U NAŠEM ŽIVOTU Riječ urednika Na kapiji sreće Allahova, dž.š., milost je blagodat koju nam u okviru različitih vremenskih perioda daruje u onoj mjeri u kojoj je zaslužimo shodno našem djelovanju i srčanome stanju. Međutim, danas živimo u takvom dobu kada vrijeme, samo posebi, postaje milost. S druge strane, oni koji znaju otvoriti svoje posude, oni se, u ovom mubarek mjesecu, okorištavaju bereketom kiše rahmeta, njihova srca oživljavaju i cvjetaju. Sretni robovi čija su srca oslobođena ovosvjetske tuge, žive duhovno stanje potpune predanosti i svoja krila šire ka visinama. Njihovi dani i noći, jelo i piće, sve njihove radnje poprimaju drugu dimenziju. Takvi robovi, dok hode, kao da ne dotiču tlo, uz muhabbet, s mirisom Dženneta, oni stalno idu sa mukabela na teravije te radosni, sa zajedničkih iftara, trče u susret sehurima. Da li treba spomenuti da oni posebno čine dove za nesretnike koji su zarobljeni u tmini dunjaluka, za svu svoju braću i sestre…? Da, mi smo u svetom mjesecu Ramazanu. Prilika je da još...

Više...

Objavljeno u Br 101, Časopis

Br. 101 Šehidi

Br. 101 Šehidi

Tema broja: ŠEHIDI Riječ urednika Taj duh u nama Smatramo da je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja za koju je pojam šehid jako usko vezan. Ova zemlja je poznata širom svijeta kao zemlja hrabrih i požrtvovanih boraca na Allahovom putu – gazija. Još od dolaska islama u ovu zemlju, mnogi njeni sinovi su žrtvovali svoje živote i sve ono čime su raspolagali kako bi uzdigli Allahovu, dž.š., riječ te kako bi širili Njegovu vjeru – islam. Tu iskrenu namjeru hrabrih boraca koja je tinjala u njihovim dušama i oplemenjivala njihov duh, dokazuje svaki pedalj Bosne i Hercegovine, svaka stranica iz historijskih djela. Mnogi hajrati po Bosni su vjeran dokaz rečenoga. Kasnije smo sebi postavili neke druge ciljeve i odlutali od misije čije su temelje položili šehidi – borci za Allahovu, dž.š., vjeru, pravdu, mir i slobodu koji su za te vrijednosti dali ono navrjednije što su imali – vlastiti život. No, pred sebe ponovo moramo postaviti isti cilj kao što je bio njihov: borba čitavim bićem za boljitak,...

Više...