Oznaka: evlija

Šta je tesavvuf?

Šta je tesavvuf?

Sufije su tesavvuf definisale brojnim definicijama. U nekima od njih stoji: Tesavvuf je, zapravo, lijep ahlak. Tesavvuf je pridavanje pažnje ...

Mu’min je vrjedniji od Kabe

Mu’min je vrjedniji od Kabe

Prenosi se od Abdullaha ibni Amra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu ’alejhi ve sellem, dok je obilazio oko ...