Oznaka: izgled

Br. 168 Naše namjere i naša djela

Br. 168 Naše namjere i naša djela

Danas se veoma malo pažnje posvećuje nijetu. Muslimani veoma malo analiziraju, preispituju i čiste svoje nijete, a što pokazuje da ...