Oznaka: rob

Samo obični rob

Samo obični rob

Veliki tesavvufski učenjak iz 12. stoljeća, pir rifaijskog tarikata, Ahmed er-Rifai, k.s., u svome djelu „El-Burhanu 'l-muejjed: Čvrsti dokazi“, savjetuje ...

Neobična stanja

Neobična stanja

O Allahov robe! Za svoj nefs biraš lijepe stvari kao što i za svoga hajvana biraš lijepu hranu. Međutim, ne ...