Oznaka: Semerkand br. 53

Hadis-i šerif

Hadis-i šerif

Abdullah b. Mesud, r.a., prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, a.s., kako kaže: "Ko bude kod sebe imao četvero - ...

Ne ogovarajte jedni druge!

Ne ogovarajte jedni druge!

Doc. dr. Almir Fatic | SEMERKAND Br. 53 - Tema broja Ne ogovarajte jedni druge! U jednu od najvećih blagodati ...

Br. 50 – Uvodna riječ

Ogovaranje

Sejjid Mübarek Erol | SEMERKAND Br. 53 - Uvodna riječ Tako loš ahlak... Znak da je pričanje iza nečijih leđa ...

Br. 53 – Riječ urednika

Br. 53 – Riječ urednika

Ostavimo ogovaranje Dragi prijatelji! Plemeniti Poslanik, a.s., uči nas da oni koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan govore dobro ...