Oznaka: smrt

Br. 173 Kad se srca ujedine…

Br. 173 Kad se srca ujedine…

Uzvišeni Allah u Časnom Kur’anu kaže: „Onaj Koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao (provjerio, iskušao) koji ...

Page 1 of 3 1 2 3