Vjera i život

Čista usta, čiste riječi

Naša sveta Knjiga riječi upoređuje sa drvetom. Obznanjuje nam da su ružne riječi ustvari ružni plodovi, a lijepe riječi lijepi plodovi. A ko to u svojoj bašči želi...

Pročitaj više
Rijeka tevbe

„Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prašta i samilostan je.“ (Ma'ide, 74) Što je rob bliže svome Gospodaru, to je...

Pročitaj više
Gdje nam je uljudnost?

Uljudnost je dio islamskog ahlaka. Svi vjerovjesnici, a.s., posjedovali su tu osobinu, a to je bila i jedna od najistaknutijih osobina Ponosa svjetova, našeg Poslanika, s.a.v.s. Prema tome,...

Pročitaj više
Page 1 of 10 1 2 10