Vjera i život

Šedžaat-Osobina junaka

VJERA I ŽIVOT ŠEDŽAAT - OSOBINA JUNAKA Prije dolaska islama, riječ šedžaat koristila  se za izražavanje napadnog i nasilnog  ponašanja. Najčešće se upotrebljavala  prilikom plemenskih sukoba i u...

Pročitaj više
Teslimijet

TESLIMIJET (pokornost) Allahu, dž.š. “Još od Adema, a.s., pa do danas mnogi ljudi su pokazali nepokornost prema Uzvišenom Allahu. A svi su rođeni u fitretu (prirodi) islama. Međutim,...

Pročitaj više
Naredba pokrivanja

Sejjid Mubarek Erol | SEMERKAND Br 75 - TEMA BROJA Naš Gospodar, dž.š.,koji svojim robovimaželi spas (selamet) i sreću (saadet), obznanio je put istine posredstvom svojih poslanika, a.s.,...

Pročitaj više
Br. 50 – Uvodna riječ

Sejjid Mübarek Erol | Br 54 - UVODNA RIJEČ Koliko je važno raditi, važno je i odmoriti se, opustiti i relaksirati. Odlazak na odmor je aktivnost za koju...

Pročitaj više
Page 9 of 10 1 8 9 10