Dova

Tema broja Jezik i srce muslimana su uvijek u dovi i zapravo njegov kompletan život je satkan od dova. Ako pogledamo bilo koju stranicu života Poslanika Muhammeda, s.a.v.s.,...

Pročitaj više
Stanja srca

Čovjek bi trebao znati da srce liči na dvorac sa mnogo vrata, na ogledalo koje odražava sve strane i na more u koje se ulijevaju mnoge vode. Slično...

Pročitaj više
Teslimijet

TESLIMIJET (pokornost) Allahu, dž.š. “Još od Adema, a.s., pa do danas mnogi ljudi su pokazali nepokornost prema Uzvišenom Allahu. A svi su rođeni u fitretu (prirodi) islama. Međutim,...

Pročitaj više
Dan vjere

Jevmu’d-din Dan vjere (el-Fatiha) Uzvišeni Allah, u suri Fatiha, Svoje robove najprije podstiče da Mu zahvalu čine, potom ih obavještava da je On Stvoritelj svih svjetova, te da...

Pročitaj više
Allahova, dž.š., svojstva: Kelam

Izvodi iz djela “TAARRUF” MUHAMMED B. IBRAHIM KELÂBÂZÎ, rah. (preselio 380/990) Prema mišljenju većine sufija Allahov, dž.š., sifat (svojstvo) “kelam” jeste Njegov praiskonski sifat. Njegov govor (kelam) ni...

Pročitaj više
Page 3 of 4 1 2 3 4