Evvah robovi

“Ibrahim je zaista bio dobrodušan i sažaljiv. Skrušeno se Allahu molio, a bio je i odan.” (Hud, 75) Riječ evvah (ar. ) u Kur’anu se spominje samo u...

Pročitaj više
Odnos prema braći

Jedan od nakšibendijskih šejhova iz 19. vijeka, Ahmed Ziyaeddin Gumuşhanevi, k.s., u svom djelu „Musahabetu'l-İhvan: Prijateljstvo murida“, ovako kaže: Budite brat i prijatelj svakom muslimanu te na taj...

Pročitaj više
Dova

ISLAM KAO IZVOR SREĆE NA OBA SVIJETA Naša uzvišena vjera, islam, posljednja je i savršena vjera koju je Uzvišeni Gospodar preko Džibrila, a.s., objavio Ponosu svjetova, našem Poslaniku,...

Pročitaj više
Br. 100 Dova

Tema broja: DOVA Riječ urednika Na srcu i na jeziku Savremena materijalistička kultura prezentira dovu kao sredstvo psihološkog olakšavanja te kao neku vrstu “terapije”. Međutim, to je krajnje...

Pročitaj više
Page 4 of 4 1 3 4