Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 106, Kolumna

Kuda idemo?

Kuda idemo?

Cilj današnjeg čovjeka više nije u tome da živi vjeru uz znanje, edeb, iskrenost i bogobojaznost, a razumijevanje vjere po vlastitom nahođenju neprestano se širi i propagira. Kako bi se zadobila vlast i moć, danas se svakojake greške smatraju dozvoljenim. A broj onih koji uspijevaju ostati daleko od te smutnje, svaki dan je sve manji i manji. Nedavno mi je jedan moj prijatelj, profesor filozofije, tokom razgovra rekao: “Kada je sultan Fatih želio postati derviš, Šejh-Vefa, k.s., ga je odbio.” Dobro, to je tačno. Ali zamislite sada s čim je on povezao taj pronicljivi postupak: “Vefa, k.s., je ustvari pokazao svoj kibur (nadmenost). Time je zapravo Fatihu želio poručiti: ‘Istinska vlast nije tvoja, nego je moja.’” Kada sam to čuo, ukočio sam se od zaprepaštenja. Koliko smo samo skloni da sve tumačimo iz ugla moći, koristi, pozicije i novca! Čak i taj moj prijatelj, vjernik, takvo jedno dobročinstvo smatrao je nedjelom. Umjesto da takav postupak Vefaa, k.s., uzima za primjer dobra, umjesto da cijeni iman, iskrenost i odanost Allahu,...

Više...

Objavljeno u Br 106, Vjera i život

Sabur

Sabur

Neophodno je da čovjek svoj ahlak ukrasi saburom. Kada znamo da nas na kraju puta čeka dobar i lijep ishod, odvažno koračamo tim putem, kakve god poteškoće da nas zadese. A zar ima boljeg puta od onog na čijem kraju je Džennet? Jedna od osobina svojstvenih muslimanu te jedna od blagodati lijepog islamskog ahlaka jeste strpljenje. Strpljenje je jedna od najistaknutijih osobina vjerovjesnikā, a.s., i evlija. Stoga svaki mu’min treba da svoj ahlak ukrasi osobinom strpljenja. Riječ “sabur” nosi značenja: spriječiti, zarobiti, biti snažan i otporan, a kao vjerski pojam podrazumijeva izdržljivost spram nevolja, bježanje od nepokornosti i zuluma, čuvanje lijepog edeba prilikom iščekivanja konačnog ishoda od Uzvišenog Allaha. Jedan od velikih evlija, Zunun Misri, k.s., sabur opisuje na sljedeći način: “Sabur znači udaljiti se od djelā koja nisu u skladu sa Allahovim, dž.š., naredbama, očuvati smirenost srca u tegobama, ne žaliti se i ne jadati se, te smatrati sebe bogatim čak i u stanju siromaštva.” U Časnom Kur’anu nalaze se mnogi ajeti koji podstiču vjernike na strpljenje. U...

Više...

Objavljeno u Br 106, Riječnik Kur'ana

Oni pomažu Uzvišenog Allaha

Oni pomažu Uzvišenog Allaha

Uzvišenome Allahu niko i ništa nije potrebno. On nema potrebe za bilo čime ili bilo kime. Štaviše, sve ima potrebu za Njim. Gospodar svih svjetova je svemu dovoljan. No, i pored toga u Kur’anu Časnom se spominje sintagma „pomoći Allaha“. Kako razumijevati to; šta time želi poručiti Gospodar svih svjetova? U Kur’anu Časnom, na pet mjesta se spominje sintagma “pomoći Allaha”. U suri Al-i ‘Imran, Uzvišeni Allah spominje Isa, a.s., kada je pozivao svoj narod u iman, vjeru. Kada je osjetio da se njegov narod neće odazvati, pozvao je svoje bliske učenike – havarijjune, riječima: “‘Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?’ – ‘Mi’–rekoše učenici – ‘mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu.’” (Al-i ‘Imran, 52) U jednome drugom ajetu nas Uzvišeni Allah obavještava o odgovoru havarijjuna, koji su dali Isau, a.s.: “O vjernici, pomozite Allaha, kao što su havarijjuni rekli: ‘Mi ćemo pomoći Allaha!’–kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: ‘Hoćete li me pomoći Allaha...

Više...

Objavljeno u Br 106, Govor stanja

Govor stanja

Govor stanja

Srce sufije Jedan od velikana sa područja Egipta, imam Ša’rani, k.s., kaže: “U srcu murida ne smije biti, ogovaranja, zuluma, pretvaranja, zavisti prema bilo kome, nadmenosti, želje za raspravom, ulizivanja, izvještačenog govora, samodopadnosti, samohvale, pretjerivanja, nefsanskih prohtijeva, želje za isticanjem i borbom, niti murid smije zapadati u stanje da vidi manjkavim nekog od pripadnika tarikata ili onih koji žive poput njih. Ukoliko osoba tvrdi da je murid, a u njenom srcu se nalazi jedna od nabrojanih osobina, njene riječi nisu istinite, niti je moguće da od nje dođe bilo kakva korist na Allahovom, dž.š., putu. Onaj ko posjeduje tako ružna svojstva, njegov sejr-i suluk se prekida i on prestaje napredovati. Štaviše, takva svojstva ga udaljavaju od Allaha, dž.š., i približavaju prokletom šejtanu, jer to i jesu svojstva prokletog šejtana.” (Imam Ša’rani, El-Envaru ‘l-kudsijje) Nakon što razmislimo i zatražimo savjet Osnivač Šafijskog mezheba, Imam Šafija, rah., je rekao: “Odlučnost i čvrstoća u mišljenju i stavu (nepribjegavanje olakšicama, temeljito pristupanje određenim problemima i postupanje shodno tome), čovjeka štiti od pretjerivanja i...

Više...

Objavljeno u Br 106, Mudrost

Čuvanje Časnog Kur’ana

Čuvanje Časnog Kur’ana

Veliki islamski učenjak i mislilac 19. stoljeća Muhammed Zahir Kevseri, rah., poznat pod nadimkom „Imam el-Kevseri“, u svome djelu „Mekalatu ‘l-Kevseri“ o pažnji i brizi koju ummet Muhammeda, s.a.v.s., pokazuje u pogledu čuvanja Časnog Kur’ana kaže: U historiji čovječanstva, niti jedna zajednica niti jednoj knjizi nije posvećivala toliko pažnje i brige kao što ummet Allahova Poslanika, s.a.v.s., posvećuje Čanom Kur’anu. Ummet Allahova Poslanika, s.a.v.s., od kako se rodilo sunce islama, stoljećima prednjači u odnosu na druge ummete, po pitanju prepisivanja Časnog Kur’ana, učenja napamet i razmišljanja o njegovim ajetima. Ta posvećenost Časnom Kur’anu trajat će do kad Uzvišeni Allah bude htio. On Uzvišeni o zaštiti Časnog Kur’ana kaže: “Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!” (Hidžr, 9) A Allah, dž.š., održava dato obećanje. Čovječanstvo nije zabilježilo da je i jedan ummet učio napamet neku knjigu, kao što to stoljećima čine pripadnici ummeta Allahova Poslanika, s.a.v.s., od djece do odraslih, od mladih do starih, u selima i gradovima, čuvajući ga tako od bilo kakve izmjene. Zbog...

Više...

Objavljeno u Br 106, Uvodna riječ

Čujemo i pokoravamo se

Čujemo i pokoravamo se

Uzvišeni Allah u Svojoj presvijetloj Knjizi, Časnom Kur’anu, kaže: “Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.” (Ma’ide, 3) A u drugom ajetu je kazao: “A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati.” (Al-i ‘Imran, 85) Navest ćemo još jedan časni ajet koji glasi: “Allahu je prava vjera jedino – islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će se brzo obračunati.” (Al-i ‘Imran, 19) Uzvišeni Gospodar nas je stvorio kako bismo Mu robovali, poslao nam je Svoga Poslanika, s.a.v.s., kako bi nam obznanio Pravi put i naučio nas je da hodimo putem islama kako bismo postigli vječnu sreću. Čovjek je dužan da zna svrhu svoga postojanja, odakle je došao, kamo ide, te šta se nalazi na kraju kojeg puta....

Više...