Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 106, Brak

Zahvalnost u braku

Zahvalnost u braku

Čovjek je biće koje se može prepustiti tugovanju razmišljajući: “Zašto moje oči nisu plave?”, ali isto tako može i da se raduje razmišljajući: “Hvala Allahu pa moje oči vide!” Ta razlika odraz je našeg stanja, da li smo od robova koji su zahvalni ili ne. Čak i osoba koja je slijepa, ukoliko je zahvalna, razmišlja na način: “Hvala Allahu pa nisam nepokretan!” Ono što definiše našu zahvalnost nije mnoštvo blagodati i imetka već je to naša sposobnost da budemo svjesni onoga što posjedujemo. Tako je i u braku. Ukoliko smo manjkavi po pitanju zahvalnosti, onda ne vidimo mnoge pozitivne strane našeg supružnika već neprestano uočavamo njegove mahane, pa čak i ako su male. Međutim, osoba koja je zahvalna, prelazi preko sitnih grešaka svoga supružnika i sretna je što joj on ne pričinjava nikakve veće poteškoće. Na taj način, lijepe i pozitivne osobine supružnika ne ostaju iza sjene njegovih nedostataka već sjaje punim sjajem i osvjetljavaju porodično gnijezdo. POZITIVNO POREĐENJE Poređenje je jedan od negativnih oblika ponašanja u braku. Porediti...

Više...

Objavljeno u Br 106, Odgoj djece

Djeca i namaz

Djeca i namaz

U NAŠOJ SKOROJ PROŠLOSTI ŽIVOT BEZ NAMAZA JE BIO NEZAMISLIV. U ISLAMSKIM DRUŠTVIMA, SVAKI POJEDINAC JE NA NEKI NAČIN BIO OKRUŽEN NAMAZOM I DRUGIM IBADETIMA. DANAS, NOVE GENERACIJE RASTU POD NEMILOSRDNIM UTJECAJEM REKLAMA KOJE PROPAGIRAJU MNOŠTVO DRUGAČIJIH STILOVA ŽIVOTA. BUDUĆI DA JE STANJE TAKVO, VELIKA JE ODGOVORNOST NA PORODICI. DJECU TREBA PODUČITI ALLAHOVOJ, DŽ.Š., VJERI NA NAČIN DA ZAVOLE NJENE PROPISE. A TO JE MOGUĆE JEDINO U PORODICI U KOJOJ JE PRISUTNA LJUBAV PREMA IBADETIMA Enes b. Malik, r.a., mladi ashab koji je od svoje desete godine pa sve do preseljenja Allahova Poslanika, s.a.v.s., bio u hizmetu njemu, prenosi sljedeće: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je tokom šest mjeseci, svaki put kada bi krenuo na sabah-namaz, svraćao do vrata kuće svoje kćerke Fatime, r.a., i govorio: ‘O ukućani, dođite na namaz!’ Potom bi učio ajet: ‘Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.’ (Ahzab, 33)” (Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 34; Ahmed b. Hanbel, Musned, 3/259-285) Uzvišeni Allah, u Časnom Kur’anu kaže: “Naredi čeljadi svojoj da namaz...

Više...

Objavljeno u Br 106, Hadis

Ako se ne stidiš, radi šta želiš

Ako se ne stidiš, radi šta želiš

Islam je naziv zajedničke vjere koja je najprije objavljena prvom vjerovjesniku i prvom čovjeku, Ademu, a.s., a zatim i svim ostalim vjerovjesnicima, a.s. Drugim riječima, temeljne osnove vjere ostale su nepromijenjene od prvog vjerovjesnika, a.s., pa sve do našeg Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s. Uzvišeni Allah, u surama Enbija i Mu’minun spominje imena mnogih vjerovjesnika, njihovo pozivanje svojih naroda u vjeru i njihovu borbu sa kufrom i širkom, a nakon toga, u obje sure ukazuje na istinu koju smo prethodno spomenuli: “Ova vaša vjera–jedina je prava vjera, a Ja sam Gospodar vaš, pa Me se pričuvajte!”; “Ova vaša vjera – jedina je prava vjera, a Ja sam – vaš Gospodar, zato se samo Meni klanjajte!” (Mu’minun, 52; Enbija, 92) Prvo poslanstvo i stid Stid je jedan od temelja objave koju su, počevši od prvog vjerovjesnika, a.s., širili svi ostali vjerovjesnici, a.s. Allahov Poslanik, s.a.v.s., o tome nam govori u sljedećem časnom hadisu: Ebu Mes’ud el-Bedri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Jedna od prvih poslaničkih izreka dostavljenih ljudima glasi:...

Više...

Objavljeno u Br 106, Riznica mudrosti

Tevhid

Tevhid

Leksičko značenje riječi “tevhid” jeste “vjerovanje u jednoću nečega, svjedočenje nečijeg jedinstva”, i ima suprotno značenje od riječi “širk”. Kao vjerski termin, tevhid znači svjedočiti da je Allah, dž.š., Jedan i da nema nikoga sličnog Njemu niti da On Uzvišeni ima sudruga. Tevhid je suština i ruh islama. Samo je Uzvišeni Allah Onaj Koji sve stvara, opskrbljuje i održava, Onaj Koji je dostojan da Mu se čini ibadet. On nema potrebu za sudrugom. On je Jedan i postojanje je od Njega Uzvišenog. Svi vjerovjesnici, a.s., pozivali su ljude da vjeruju u jednoću Allaha, dž.š., i u to da Njemu nema sličnog ni po pitanju Njegova Zata, osobina, niti imēna. Osnovni cilj Časnog Kur’ana jeste da učini tevhid središtem života i da na taj način ljude uputi na Pravi put. Tevhid je u istini “La ilahe illallah”, što znači “nema boga osim Allaha.” Ta rečenica koja se naziva kelime-i tevhid, najprije počinje potpunom negacijom kojom se poriču sva izmišljena božanstva, a potom naglašava činjenicu da je jedini bog Allah, dž.š....

Više...

Objavljeno u Br 106, Tema Broja

Vrijeme muslimana

Vrijeme muslimana

U 5. ajetu sure Junus Uzvišeni Allah nam obznanjuje da je “Mjesecu položaj odredio da bismo znali broj godina i računanje”. Time nam Gospodar poručuje da je računanje vremena prema Mjesecu najpravilniji i poretku stvaranja najpodesniji oblik računanja. U 36. ajetu sure Tevba također je istaknuto da godina ima 12 mjeseci te da su 4 od njih sveti u kojima je zabranjeno ratovanje. U posljednjoj godini svoga života, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Uistinu je vrijeme (računanje vremena) vraćeno u prvobitni oblik, kada je Gospodar tek stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima 12 mjeseci, u četiri od njih je zabranjeno ratovanje, tri su jedan za drugim; zulka’de, zulhidždže i muharrem, a četvrti je redžeb Mudarovih sinova, između džumadelahira i ša’bana.” (Buhari, Bed’u’l-Halk: 2) Obzirom da je navedenim ajetima i hadisom obznanjeno ono što je već bilo poznato, može se steći dojam da ajeti samo potvrđuju već poznatu činjenicu, ali, nije baš tako. Istina je da su Arapi još od doba Ibrahima, a.s., vrijeme računali prema Mjesecu i bili upoznati...

Više...

Objavljeno u Br 106, Latice ružičnjaka

Ličnost Mevlane Halida, k.s.

Ličnost Mevlane Halida, k.s.

U djelu o nakšibendijskim muršidima pod nazivom “Hadaiku’l-Verdijje”, halifa Mevlane Halida, k.s., Abdulmedžid Hani, k.s., o ličnosti Mevlane Halida Bagdadija, k.s., (o njegovom liku i pojavi) bilježi sljedeće: “Naš muršid, Mevlana Halid, k.s., bio je impozantna ličnost. Njegov izgled je budio poštovanje kod ljudi. Bio je visok i svijetle puti, a na licu mu je bilo blago rumenilo. Njegova kosa i oči bili su crne boje, nos mu je bio povijen, a trepavice duge. Imao je prilično duge ruke. Njegovo držanje je bilo dostojanstveno, impozantnije od držanja lava. Vrlo lijepo se oblačio. Nikada nije izlazio pred narod bez saruka i štapa. Bio je velikan, častan, samilostan i velikodušan. Obavljao je posao iršada (ukazivanje na Pravi put) baš onako kako treba. Ljudi su ga uvijek viđali zauzetim jednim od sljedećih poslova: podučavanjem, ibadetom, zikrom, posjećivanjem bolesnika ili posjećivanjem alima, naročito velikana koji dolaze iz loze Allahova Poslanika, s.a.v.s…” Esad Sahib koji je sakupio pisma Mevlane Halida, k.s., prenosi nam njegov opis, onako kako ga je izrekao Allame Šihabuddin Muhammed Alusi:...

Više...