Njemu je povratak od grijeha

Tevba ili pokajanje je prvi mekam na putu imana, početna tačka putovanja ka Uzvišenom Gospodaru, i ključ vrata koja vode u Njegovu blizinu. U jezičkom smislu riječ „tevba“...

Pročitaj više
Plodovi strpljenja

„Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište!“ (Ra'd, 24) „Oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i...

Pročitaj više
Govor stanja

„O čovječe, ti se sada smiješ, a možda je tvoj ćefin već skrojen i ide ti u susret.“ (Abdullah b. Sa'lebe, rah.) „Uzvišeni Allah voli tri stvari i...

Pročitaj više
Page 1 of 2 1 2