Br. 155  ZADOVOLJSTVO I SABUR

Tema broja: ZADOVOLJSTVO I SABUR Sabur i zadovoljstvo - dva neraskidiva pojma Sabur je jedan od najvažnijih pojmova islama. U Časnom Kur’anu i hadisima se na stotinama mjesta...

Pročitaj više