Oznaka: govor

Čista usta, čiste riječi

Čista usta, čiste riječi

Naša sveta Knjiga riječi upoređuje sa drvetom. Obznanjuje nam da su ružne riječi ustvari ružni plodovi, a lijepe riječi lijepi ...

Najljepši govor

Najljepši govor

Kao muslimani, obavezani smo da govorimo lijepe riječi na najljepši način. Takvo postupanje je izraz zahvalnosti za blagodat govora, kojim ...

Riječi – ogledalo srca

Riječi – ogledalo srca

 „Zar ne vidiš kako Allah navodi primjer - lijepa riječ kao lijepo drvo: korijen mu je čvrsto u zemlji, a ...

Mudrosti velikana

Mudrosti velikana

„Kao dunjalučka blagodat dovoljan ti je islam, kao zauzetost, ibadet – pouka, i kao ibret, smrt.“ (Hazreti Ali, r.a.)  „Kada ...

U hladu Arša

U hladu Arša

Ko bude jeo halal opskrbu i činio djela u skladu sa Sunnetom, te od čijeg zla ostali ljudi budu sigurni, ...