Oznaka: Ko može biti šejh

Evlije postoje u svakom vremenu

Evlije postoje u svakom vremenu

Evlije oživljavaju i održavaju din-i Islam u svakom vremenu, do Kijametskoga dana. Resulullah, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: U ...

Ko može biti šejh – Uvod

Hvala pripada Allahu Uzvišenom, Stvoritelju Arša i Zemlje, Vlasniku, Vladaru i Gospodaru svega stvorenog. Ono što je između Arša i ...

Ko može biti šejh

Ova knjiga obrađuje i pokušava dati odgovor na pitanja kao što su: Koja svojstva posjeduju istinski učenjaci i potpuni (kjamil) ...