Oznaka: mudrost

Nefs-i levvama

Nefs-i levvama

Ibn 'Adžibe, k.s., kaže da je nefs u suštini jedan, ali da ima različite nazive shodno stepenu duhovne čistoće i ...

Ovce, čoban, i vlasnik stada

Ovce, čoban, i vlasnik stada

Jedan od velikih sufija iz 13. stoljeća, šazelijski šejh, Ibn Ataullah es-Skenderi, k.s., u svome poznatom djelu pod nazivom „Tadžu ...

Mudrost

Mudrost

Poznati mutesavvif iz 12. stoljeća, pir rifaijskog tarikata, Ahmed er-Rifai, k.s., u svome djelu pod nazivom „el-Burhanu 'l-muejjed “, kazuje: ...

Mudrost

Mudrost

Veliki fakih iz 10. stoljeća, koji je stekao slavu u islamskom svijetu naročito po svojim vazovima, savjetima i ilmihalskim djelima, ...

U čije ime?

U čije ime?

Mevlana Dželaluddin Rumi, k.s., u djelu Medžalis-i Seb'a, o bismilli navodi sljedeće: Prema tumačenju svih mufessira riječi „bismillahirrahmanirrahim“ imaju skriveno ...

Page 1 of 6 1 2 6