Upustvo za podešavanje Semerkand Vaktije na Androidu

Najčešći razlog zašto aplikacija ne radi kako treba, zašto nema notifikacija, zašto se gasi stalno je taj što aplikacija nema potrebne dozvole i što je sistem gasi jer nije joj dozvoljeno da se pali samostalno.

Ovo se sve rješava tako što se u opcijama dozvole potrene permisije i isključi “Battery Optimization” za Semerkand Vaktiju i onda apliakcija može da normalno radi. Za podešavanje potrebnih permisija pregledajte video ispod. Ukoliko i nakon potrebnog podešavanja aplikacija i dalje ne radi kako bi trebala da radi ili imate nekih drugih prijedloga, kontaktirajte nas popunjavajući formu u dnu stranice ili pošaljite poruku na facebook stranicu semerkand vaktije.

Upustvo za Andorid 9.x

Upustvo za Androd 8.x

 

 

    Vaše ime

    Vaša Email adresa

    Broj telefona

    Vaša poruka - upit