Praštanje

Poznato nam je i to da je Gospodar svih svjetova Er-Rahman (Milostivi)  Er-Rahim (Samilosni), i da je Njegova milost beskonačna bez obzira na brojnost i veličinu grijeha (izuzev...

Pročitaj više
O vjernici …

“O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na pravome putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti...

Pročitaj više
Hadis

Pejgamber, a.s., rekao je: “Budi zadovoljan s onim što ti je Allah udjelio - bit ćeš najbogatiji čovjek." KUPITE ODMAH SEMERKAND VAKTIJU ZA 2014 GOD.

Pročitaj više
Page 1 of 5 1 2 5