Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Knjige, Za pročitati

Halal lokma

Halal lokma

U ponudi je nova knjiga: HALAL LOKMA. “Nakon što naučimo osnovna islamska znanja koja su farz, i sticanje opskrbe na halal način postaje farz!” ŠTA ZNAČI HALAL? Halal je ono što je Kur'anom i sunnetom okarakterisano kao halal, ono što je vjerom dozvoljeno, ono čije se izvršenje smatra prikladnim, ono za što postoji dozvola, odnosno ono po pitanju čega ne postoji zabrana niti...

Više...

Objavljeno u Edebi na putu arifa

Temelj odgoja: NIJJET

Temelj odgoja: NIJJET

Svako treba provjeriti svoj nijjet prije nego uradi neko djelo. Ako nijjet nije radi Allahovog zadovoljstva, što god da se uradi, nema vrijednosti. Takvo djelo nema nikakve koristi za onoga koji ga radi sve dok ne ispravi svoj nijjet. U hadisi-šerifu važnost nijjeta obješnjeno je na slijedeći način: “Nijjet mu'mina je važniji od njegovog djela. Kada mu'min uradi neko djelo radi Allaha, u njegovom srcu se pojavi raširi nur.” Svi arifi su posvećivali mnogo pažnje ovoj temi i svi oni su na stanovištu da u osnovi napredovanja ili zaostajanja na putu odgoja stoji nijjet. Veliki evlija, Džunejd Bagdadi, k.s., u vezi sa ovom važnom temom, kaže: “Većina stvari koje na putu istine vraćaju nazad, koje ometaju duhovno (manevi) uzdizanje i zatvaraju put napredovanja, svakako potiču od manjkavosti početnog stanja i nijjeta onoga koji stupa na ovaj put.” Hz. Gavs Sani, k.s., pridaje veliku pažnju ovoj temi i veoma često opominje: “Allaha radi lijepo zanijjetite, pa će vam svaki posao biti lijep – daće lijep rezultat. Dovoljno je da Allah...

Više...

Objavljeno u Sretna porodica

Darežljivost

Darežljivost

Čovjek koji je zadovoljan onim što ima nije onaj koji bježi od posla i zadovoljava se malom količinom imetka. Biti zadovoljan onim što se ima odnosi se na jelo, a ne na posao. Posao je stalna obaveza svih članova zajednice, a jelo je povremena potreba. Čovjek koji je zadovoljan onim što ima ne radi da bi više jeo; ne sakuplja imetak da bi više uživao. Naprotiv, on mnogo radi, ali malo troši; zadovoljan je i zna biti zadovoljan sa malo hrane i imetka. Višak zarade udjeljuje onima kojima je pomoć potrebna u njegovoj okolini, a ako nema viška – ne brine zbog toga. Vjernik mnogo radi da bi mogao hizmetiti i pomagati (činiti hizmet) na Allahovom putu. Nije darežljivost u tome da čovjek troši više nego što su njegove mogućnosti. Darežljiv je onaj ko se zadovoljava malim, ali ne poznaje granice u pomaganju drugima i ne može mu dosaditi stalno udjeljivanje na Allahovom putu. Darežljivi ljudi su sretnici koje je Resulullah (s.a.v.s.) opisao na sljedeći način: “Pravi vjernik se...

Više...

Objavljeno u Ehli Bejt

Poslanikova porodica je kao Nuhova lađa

Poslanikova porodica je kao Nuhova lađa

Pejgamber, s.a.v.s., koji je more milosti, svim svjetovima je poslan kao milost. Za sve ljude je bio jedan rahmet i jedna sigurnost. U vezi s tim uzvišeni Allah kaže: “Sve dok se ti nalaziš među njima, Allah ih neće stavljati na muke. I sve dok među njima ima onih koji traže oprost, Allah ih neće kazniti.” Kao što vidimo, dok je hz. Pejgamber među njima i dok ima onih koji se kaju i traže oprost za grijehe, neće biti stavljeni na muke. Prema mišljenju učenjaka, postojanje Poslanikove porodice znači bezbjednost. Njihovo je postojanje za sve stanovnike, a posebno za ummet Pejgambera, s.a.v.s., jedna sigurnost i bezbjednost. Jednom prilikom Pejgamber, s.a.v.s., je svoju porodicu uporedio s Nuhovom, a.s., lađom, rekavši: “Ehli bejt je kao Nuhova lađa: ko se na nju ukrca, spasit će se; a ko ostane, utopit će se.” KUPITE ODMAH KNJIGU EHL-I...

Više...

Objavljeno u Akaid

Naša narav (fitret) i vjera

Naša narav (fitret) i vjera

Vjera znači put koji roba vodi Stvoritelju, a sadržava Božija naređenja i ahlak. Izvršavanje propisa o njima osigurava i garantuje čovjekovu sreću na oba svijeta. Fitret znači “narav”, “ćud”, “priroda”, “karakter”, “temperament”. Uzvišeni Allah, dž.š., stvorio je čovjeka s najljepšom prirodom, najljepšim sposobnostima i svojstvima. Dao mu je izuzetnu dušu, obdario je posebnim svojstvima i čovjeka izabrao za Svog halifu među stvorenjima. Uzvišeni Alllah, dž.š., čovjeka je učinio nosiocem Svog emaneta. I univerzum i čovjek su Allahovo vlasništvo. Zakon koji je On, dž.š., postavio u kosmosu naziva se Božanski poredak, a skup odgojnih metoda koje je postavio čovjeku se zovu Allahova vjera. I rob i vjera pripadaju uzvišenom Stvoritelju. Allah, dž.š., stvorio je čovjeka tako da njegovoj prirodi odgovara ova vjera. I vjeru je uredio na način da je čovjek može živjeti s lahkoćom. Ako neko kaže: “Ja ne mogu da činim ibadet Allahu, dž.š.”, to nije zbog teškoće vjere, nego zbog slabosti nefsa i zbog šejtanskih vesvesa. Sve što je uzvišeni Allah, dž.š., naredio čovjeku u skladu je...

Više...

Objavljeno u Kako voljeti Allaha

Tevba – povratak Allahu, dž.š.

Tevba – povratak Allahu, dž.š.

Kada bi čovjekovi grijesi bili veliki poput svemira, opet je Allahova Milost veća. Ko učini tevbu  pokajanje za svoje grijehe i nemarnost, naći će da je Allah Tevvab – Onaj koji mnogo prašta… Osim Allahovih Pejgambera nema nikoga a da nije griješnik. Stalno činiti grijehe i ustrajavati u griješenju, a ne činiti tevbu, dovu i ne biti ponizan, može uzrokovati pad u kufr – nevjerstvo. Stalni grijesi, iako su mali, kod Allaha postaju veliki. Zato će insan, ukoliko ustraje u griješenju, natovariti na sebe veliku štetu. Jedan od aspekata ove štete je osjećati se sigurnim od Allahove, dž.š.,  kazne. Onaj koji ustrajava u griješenju (ne čini tevbu) osjeća se bezbjedno od Allahove zamke (El-Emn min Mekrillah). Uzvišeni Allah u 99. ajetu sure El-A’raf kaže: “Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji.” (El-A’raf, 99) KUPITE ODMAH KNJIGU KAKO VOLJETI ALLAHA DŽ....

Više...