Na svakom polju najbolji

Jednog dana se Muavija, r.a., na skupu obratio Kurejšijama i ostalim prisutnim: “Možete li me obavijestiti koji od vas je najbolji po ocu, majci, tetki, daidži, djedu i...

Pročitaj više

Neka su beskrajna hvala i zahvala uzvišenom Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji je najmilostiviji od svih milostivih, Koji nas je stvorio, poživio i počastio islamom. Allahovom, dž.š.,...

Pročitaj više