Učenje Časnog Kur’ana

Na temu učenja Časnog Kur’ana, Mevlana Tadžeddin Dergami, k.s., je kazao: “Hak (pravo) koji Kur’an ima kod učača jeste da ga uči sa srčanim hudurom. To znači sljedeće:...

Pročitaj više
Ne bojte se i ne tugujte

Dragocjeni alim iz 14. vijeka, jedan od odabranih murida Šaha Nakšibenda, k.s., Šejh-Jakub Čerhi, k.s., u svom djelu Risale-i Unsijje, ovako kaže: Istikamet (ustrajnost na Pravome putu) biva...

Pročitaj više
Br. 102 Ibadet u našem životu

Tema broja: IBADET U NAŠEM ŽIVOTU Riječ urednika Na kapiji sreće Allahova, dž.š., milost je blagodat koju nam u okviru različitih vremenskih perioda daruje u onoj mjeri u...

Pročitaj više
Page 3 of 3 1 2 3