Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 102, Brak

Šta ponijeti u novi dom?

Šta ponijeti u novi dom?

U okviru priprema za vjenčanje, mladenci ne zaboravljaju ni na najmanji detalj. Misli se na sve, od velikih stvari poput namještaja za spavaću sobu do sitnih detalja poput kuhinjskog posuđa. Tako i treba biti jer mladenci se trebaju osjećati ugodno u svom novom domu. Međutim, da li su samo to potrebe jedne kuće? Svaka kuća može se opremiti lijepim namještajem i posuđem; međutim, kuću čine porodičnim gnijezdom jedino lijepi odnosi. Mnogo bitnije od kompleta šerpi koje osoba donese u svoj novi dom jeste ono što nosi u svome srcu, kao što je naprimjer: požrtvovanost, razumijevanje drugoga, sabur, nesebičnost… Iz tog razloga, onako kako pridajemo pažnju da u našem novom domu ne nedostaje ništa od stvari, tako trebamo obratiti pažnju i na upotpunjavanje nedostataka našega ahlaka. Sklapanjem braka ulazimo u sasvim novu i nepoznatu atmosferu što znači da ćemo se susresti sa problemima koje nikada prije nismo imali. Zbog toga, svom mirazu, pored stvari potrebnih za naš novi dom, trebamo dodati i osobine koje su nam potrebne za ulazak u...

Više...

Objavljeno u Br 102, Riznica mudrosti

Tesavvuf

Tesavvuf

Tesavvuf je definisan na stotine načina. Evlije su shodno mekamu i halovima u kojima su bili, opisale put tesavvufa na različite načine. Jedna od tih definicija glasi: “Tessavuf je lijep ahlak.” Takva definicija izvedena je u skladu sa časnim hadisom u kome Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Najpotpunijeg imana je onaj ko posjeduje najljepši ahlak.” U drugom hadisu, Poslanik, s.a.v.s., važnost lijepog ahlaka ističe sljedećim riječima: “Poslan sam da upotpunim lijep ahlak.” Ahlak je riječ arapskog porijekla i predstavlja množinu riječi “hulk” te ima značenja: narav, karakter, osobenost i navika. Principi ahlaka regulišu odnose među ljudima. Zahvaljujući ahlaku, osoba može izraziti lijepo ponašanje bez poteškoće jer najbitnija karakteristika lijepog ahlaka jeste to što on postaje navika čovjekovog nefsa. Svaka filozofija i način poimanja svijeta imaju određeni ahlak koji zastupaju, tako i svaka vjera ima svoj ahlak. Islamski ahlak zasniva se na Časnom Kur’anu i sunnetu. Kada su upitali našu majku, Aišu, r.a., o tome kakav je bio ahlak Poslanika, s.a.v.s., ona je odgovorila: “Njegov ahlak je bio Kur’an.” Sufije su rekle...

Više...

Objavljeno u Br 102, Sohbet

Odakle dolazimo, kamo idemo?

Odakle dolazimo, kamo idemo?

 Put tesavvufa ima svrhu da pozove ljude na Pravi put. U današnjem vremenu, prisutni su mnogi tarikati, a cilj svih ispravnih tarikata, na prvome mjestu, jeste činjenje djela u skladu sa Šerijatom, a tek onda napredovanje na duhovnome putu. Šta je Šerijat? Šerijat je hakikat vjere koji je Uzvišeni Allah objavio svakom pejgamberu, a.s. Izvor Šerijata za ummet našeg Poslanika, s.a.v.s., jeste Časni Kur’an i časni hadisi Poslanika, s.a.v.s., a šerijatski propisi Poslanikovog, s.a.v.s., ummeta sadržani su u fikhu – islamskom pravu, tefsiru Časnog Kur’ana i tumačenjima časnih hadisa. Ukoliko bi neko rekao: „Ja prihvatam islam ali ne prihvatam Šerijat“, to bi jasno značilo da negira islam u njegovom korijenu. Stoga, cilj tesavvufa jeste slijeđenje Šerijata, a tek onda kretanje na duhovno putovanje u okviru tarikata. Ni u kojem smislu nije ispravna tvrdnja onih koji kažu da su pripadnici tarikata, ali ne postupaju u skladu sa Šerijatom. Tarikat je zasnovan na sejr-i suluku (duhovnome putovanju). Kretanje od jedne ka drugoj tačci, naziva se „sejr“, a leksičko značenje riječi „suluk“...

Više...

Objavljeno u Br 102, Latice ružičnjaka

Vječni kapital

Vječni kapital

U pismu koje je jedan od Sadat-i Kirama, Šejh-Ahmed el-Haznevi, k.s., napisao svome halifi Mulli Muhammedu Latifu, otkrio je tajnu kako da vjernici svoje svakodnevne poslove ispune zikrom i tako svoje živote pretvore u kapital za vječnost: Brate! Znaj da je vrijeme tvoja prilika. Čovjek treba dobro iskoristiti zdravlje i slobodno vrijeme, znajući da su mu to velike prilike. Ne priliči čovjeku da svoj život, svoju jedinu priliku, potroši u beskorisne i isprazne poslove. Naprotiv, život treba provesti u onome čime je Allah, dž.š., zadovoljan. Stoga, treba se potruditi da pet dnevnih namaza klanja u džema’atu, da ne izostavlja tehedždžud namaz, te da ne propušta traženje oprosta u svitanje. Treba se zadovoljiti kratkim i laganim snom, poput zečijeg, ne treba posustajati u noćnim ibadetima, ne smije dozvoliti da ga prevare kratkotrajni užitci dunjalučkih blagodati, i na pameti stalno treba imati smrt i brigu kakvo će biti njegovo stanje na Ahiretu. Osim toga, sve svoje vrijeme treba provoditi u stalnom zikru. Svaki posao obavljen u skladu sa šerijatskim propisima ubraja...

Više...

Objavljeno u Br 102, Tema Broja

Ibadet u našem životu

Ibadet u našem životu

Činiti ibadet sa ciljem izvršavanja Allahove, dž.š., zapovijedi i postizanja Njegovog zadovoljstva, dužnost je svakog vjernika. Da bi naša djela bila valjana i imala status ibadeta, potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi, jer ibadet je ispravan samo ukoliko ga činimo onako kako je Allah, dž.š., naredio i Poslanik, s.a.v.s., objasnio. U suprotnom, ostaje na nivou običaja, zarobljen unutar nefsanskih želja i prohtijeva. Da li je naš namaz uistinu namaz ili je samo navika? Neka od možda najvažnijih pitanja, kada govorimo o ibadetu, jesu: da li ibadet ostavlja trag na naše ponašanje, da li se naš ahlak mijenja u pozitivnom smjeru, odvraća li nas od loših djela, navodi li nas na dobro? Ili, unatoč tome što klanjamo i postimo, nastavljamo da lažemo, ogovaramo, činimo zulum i jedemo haram? Prema kur’anskoj definiciji, namaz ‘odvraća od zla’, kao što Uzvišeni Allah kaže: “Uistinu namaz odvraća od zla i svega što je ružno.” Pored toga, namaz ima osobinu da navodi na dobra i lijepa djela. Stoga, svaki musliman treba da obrati pažnju...

Više...

Objavljeno u Br 102, Vjera i život

Porodica na putu ka DŽENNETU

Porodica na putu ka DŽENNETU

Prva porodica, kako u Džennetu tako i na dunjaluku, bila je porodica Adema, a.s., i hazreti Have. Upravo iz razloga što je prvi brak sklopljen u Džennetu, brak sam po sebi nosi djelić džennetske ljepote. Vrlo je bitno znati vrijednost porodičnog gnijezda te mu dati značaj razmišljajući i o njegovoj ahiretskoj vrijednosti. Kako bi porodično gnijezdo istinski bilo dio Dženneta, potrebno je da njegovi članovi žive životom koji priliči Džennetu. Porodično gnijezdo je mjesto gdje dva srca postaju jedno, gdje se dva života stapaju u jedan. To je mjesto mira i spokoja, izvorište sreće. Biti u braku znači odreći se egoizma i postati “mi”. Tada naš zajednički dom postaje skrovište i mjesto utjehe. Brak je životna škola. A porodica je temelj društva, njegova matica i srž. Ona je ujedno i sigurnost, a porodično gnijezdo je mjesto gdje se razmjenjuje međusobna ljubav i gdje se na djelu pokazuje požrtvovanost. Pored svih nabrojanih ljepota, možemo reći i to da je porodica istovremeno i iskušenje. Kako bi uspješno prošli kroz to iskušenje,...

Više...