Sultan Sendžer i Hadže Jusuf, k.s.

Kada pažljivo analiziramo pismo koje je seldžučki sultan Sendžer poslao Hadže Jusufu Hemedaniju, k.s., jasnije uočavamo vezu islamskih vladara sa Allahovim, dž.š., dostovima, kroz historiju. Ovdje trebamo postaviti...

Pročitaj više
Mudrost

Veliki islamski učenjak Imam Gazali, rah., u svome djelu „Kimja se'adet“ o onima koji vole da budu pohvaljeni kazuje: Znaj da su određene osobe zaokupljene pohvalama ljudi. One...

Pročitaj više
Labirint egoizma

Sve češće možemo čuti rečenice poput: „Ljudi su prije bili drugačiji...“, „Omladina sve manje ima poštovanja i razumijevanja...“, „Niko ne brine ni o kome...“ Ako bismo analizirali navedene...

Pročitaj više
Pokajanje kradljivca

Pokajanje kradljivca U kasnim noćnim satima, neki kradljivac uđe u hambar Sejjida Tahe, k.s., te napuni vreću i pokuša da je stavi na leđa, ali mu ne pođe...

Pročitaj više

„Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema.“ (Bekara, 7) „Kada čovjek učini grijeh, na njegovom srcu se...

Pročitaj više
Page 1 of 2 1 2